Normativa sobre desfibril·ladors a Extremadura

normativa-desfibril·ladors-extremadura

DECRET 16/2019, de 12 de març, pel qual es regula la instal·lació de desfibril·ladors externs automatitzats (DEA) en l'àmbit no sanitari, l'autorització per al seu ús i la formació associada a aquest.

Normativa sobre desfibril·ladors a Múrcia

normativa-comunitat-múrcia-desfibril·ladors-dea

Decret n.º 349/2007, de 9 de novembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Normativa sobre desfibril·ladors a Melilla

normativa-desfibril·ladors-dea-melilla

Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

Normativa sobre desfibril·ladors a La Rioja

normativa-desfibril·ladors-dea-desa-la-rioja

Decret 8/2019, de 3 de maig, pel qual es regula la instal·lació i utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Autònoma de la Rioja.

Normativa canària sobre desfibril·ladors DEA

normativa-canàries-desfibril·ladors-dea

DECRET 157/2015, de 18 de juny, que aprova el Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs pels primers intervinents a la Comunitat Autònoma de Canàries.

Normativa sobre desfibril·ladors a Cantàbria

normativa-cantàbria-desfibril·ladors-dea

Ordre SAN/82/2018, d'1 d'octubre, per la qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs i s'estableix l'obligatorietat de la instal·lació en determinats espais d'ús públic externs a l'àmbit sanitari.