Dispositiu pràctiques RCP

Entrenament de reanimació cardiopulmonar

Entrenament de compressions toràciques en pràctiques de RCP

Beaty Compressions RCP

Beaty és un nou dispositiu que permet realitzar compressions toràciques efectives proporcionant-li indicacions audibles en assolir els 5cm de profunditat. 

Molts estudis han demostrat que la profunditat de les compressions toràciques està relacionada amb la millora en les ràtios de supervivència i de resultats funcionals favorables de les PCEH, els resultats suggereixen que aplicar els 51 mm de profunditat, recomanada a l'actual guia de l'AHA pot millorar els resultats a les víctimes de PCEH.

L'objectiu d'aquest estudi és avaluar la relació entre la profunditat de compressió del tòrax i la supervivència a aturades. ,593%) van sobreviure i 13 van aconseguir resultats funcionals favorables (22,9 %) la profunditat mitjana de les compressions va ser significativament més gran en els supervivents (63 mm, 10,6% CI: 50-8,4) que en els no supervivents IC: 53.6- 95).

Parades cardíaques extrahospitalàries

L'estudi va demostrar que la profunditat de les compressions toràciques està relacionada amb la millora en les ràtios de supervivència i de resultats funcionals favorables a les PCEH, els resultats suggereixen que aplicar els 51mm de profunditat, recomanada a l'actual guia de l'AHA pot millorar els resultats a les víctimes de PCEH.

El propòsit d‟aquest estudi va ser mesurar la qualitat de les PCR realitzades fora d‟hospitals per personal d‟ambulància, mesurat d‟acer a les guies internacionals de RCP.

Els desfibril·ladors usats en aquests casos van gravar les compressions toràciques mitjançant un coixinet estern adaptat amb un acceleròmetre, i la ventilació via canvis en la impedància toràcica, a més dels esdeveniments estàndard i els enregistraments d'ECG.

En aquest estudi de la RCP durant aturades cardíaques extrahospitalàries, les compressions toràciques no van ser realitzades en nombrosos casos i quan es van realitzar, la majoria van ser massa supercials. En concret, la profunditat mitjana de les compressions toràciques va ser de 34 mm (95% CI, 33-35 mm).

Els reanimadors sense entrenament haurien de realitzar el RCP únicament amb compressions (usant només les mans), amb l'ajuda de l'operador telefònic d'emergències 112 o sense, davant una víctima d'atur cardíac adulta.

Durant la RCP manual, els reanimadors han de fer compressions toràciques amb una profunditat de la menys 5cm en un adult de complexió normal.

La mavoria dels senyals de monitorització que s'obtenen a través dels dispositius de retroalimentació de la RCP indiquen que les compressions toràciques tendeixen més a ser massa superficials que massa profundes.

La profunditat de les compressions pot ser difícil de valorar si no es fan servir dispositius de retroalimentació.

articles relacionats

Intercomunicador nedador i entrenador mentre res a la piscina

Nagi

Dispositiu anti asfíxia Lifevag

LifeVac antiasfíxia

Imatge
Empresa de cardioprotecció experts en espais cardioprotegits amb serveis d'instal·lació de desfibril·ladors, manteniment i reparació d'equips DEA. Acadèmia de primers auxilis homologada amb cursos de Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador, formació bonificada 100%.
Imatge
Imatge

El més llegit

Contacte

PCiTAL, Edifici Incuba, Oficina 1.7, 25003 Lleida
neosalus@neosalus.com
+34 900 52 56 78

Assistència tècnica 24H

+34 646 20 26 16
+34 902 02 72 76
sat24@neosalus.com

Imatge
eseucaenfrgl