Cardioprotecció d'empreses amb punts de rescat cardíacs

Desfibril·ladors DEA per a empreses i entitats amb instal·lació, manteniment i formació

Punt de rescat cardíac per a empreses amb desfibril·lador Samaritan PAD 350P/360P

Punt de Rescat Cardíac

 

Un punt de rescat cardíac a l'empresa és un lloc que proveeix cardioprotecció a tots els espais disposar d'un equip desfibril·lador a la feina augmenta les possibilitats de supervivència d'un empleat o company que acaba de patir una aturada cardíaca.

Ja sigui per un accident o per alguna malaltia cardíaca, les possibilitats de patir una parada cardíaca sobtada a l'empresa estadísticament són molt altes per la quantitat de temps que passem treballant, sumat als riscs específics de cada activitat industrial. Tenir un desfibril·lador a l'empresa és una solució de cardioprotecció permanent.

Empreses cardioprotegides amb punts de rescat cardíacs

Els accidents en àmbit laboral poden ser greus o molt greus i acabar desencadenant una parada cardiopulmonar, i per això tenir un punt de rescat cardíac a l'oficina és de vital importància.

A Espanya el 33% de les morts a la feina són per parada cardiopulmonar, succeeixen més morts per parada cardiorespiratòria a la feina que per qualsevol altra causa, sens dubte una raó de pes per valorar adquirir un desfibril·lador DEA per a l'empresa.

Rescat cardíac per a empreses amb formació en SVB i manteniment DEA

Un desfibril·lador DEA DESA és l'únic equip electromèdic capaç de revertir una parada cardíaca sobtada i resincronitzar el ritme caòtic del cor durant una PCR, per això tenir un equip DEA a l'oficina a menys de 2 minuts és vital per augmentar les possibilitats de supervivència i/o reduir les possibilitats de patir seqüeles neurològiques.

La formació de SVB amb la pràctica de maniobres de RCP i saber com fer servir un desfibril·lador extern DEA DESA seran de gran ajuda per reduir els temps de reanimació i restablir el pols i la respiració.

El nostre pla de cardioprotecció per a edificis d'empreses i centres logístics inclou tot allò necessari per complir amb la normativa de desfibril·ladors DEA de la teva comunitat autònoma.

 

Cardioprotecció d'empreses, oficines i naus industrials

 

L'important davant d'una parada cardíaca patida per algun treballador, visitant o client és iniciar el protocol amb la trucada al 112 i iniciar com més aviat millor les maniobres de reanimació a la víctima per substituir funcions vitals.

 

Rènting de punts de rescat cardíacs DEA DESA

 

Cal tenir molt present que encara sense cap formació els desfibril·ladors externs DEA DESA són fàcils d'utilitzar, són intel·ligents, ens guien durant el procés de reanimació i salven vides.

És vital una RCP de qualitat per reduir les possibilitats de patir danys cerebrals, la desfibril·lació primerenca és l'altre factor determinant per a la supervivència de la víctima, cada minut que passa les possibilitats de supervivència de la víctima disminueixen un 10%.

 

Curs bonificat per a empreses amb pràctica de maniobres RCP i ús del DEA

 

Impartim cursos de primers auxilis per a empreses petites, mitjanes i grans, cursos bonificats per Fundae, que inclouen formacions amb pràctiques de les maniobres de RCP i l'ús del desfibril·lador instal·lat a l'empresa.

Realitzar aquesta formació en Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·ladors a tots els treballadors de l'edifici o les instal·lacions reforça la cardioprotecció de totes les persones de l'empresa, reforçant la RSC de la marca.

El nostre curs de RCP i maneig del desfibril·lador instal·lat a l'oficina, nau o instal·lacions, té com a missió principal reduir el temps de reacció i el nerviosisme dels treballadors davant d'un episodi de parada cardiopulmonar. Saber fer les maniobres de RCP ajuda a reduir els temps de reanimació. Aquesta formació en RCP prèvia evita en gran mesura els possibles danys cerebrals per la manca de reg sanguini al cervell.

 

Desfibril·ladors DEA connectats a empreses

El nostre pla de cardioprotecció per a empreses consta d'un aparell de desfibril·lació portàtil d'ús pediàtric i adults. Els nostres equips desfibril·lador estan connectats i supervisats els 365 dies, inclòs al pla de rènting de punts de rescat cardíac que inclou totes les despeses dadquisició, gestió i manteniment.

 

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

CARDIORENTING

35 € / mes +IVA

DEA SENSE CONNEXIÓ

CARDIORENTING+

45 € / mes +IVA

DESFIBRIL·LADOR CONNECTAT