Punt de rescat cardíac per a comunitats de veïns

Cardioprotecció integral a edificis d'habitatges amb tot inclòs

Punts de rescat per a comunitats de veïns

Rescat Cardíac Comunitari

 

Un punt de rescat cardíac comunitari és un lloc que proveeix cardioprotecció a totes les llars de la comunitat, disposar d'un equip desfibril·lador comunitari augmenta les possibilitats de supervivència d'un veí que acaba de patir una aturada cardíaca.

Ja sigui per un accident o per alguna malaltia cardíaca, les possibilitats de patir una parada cardíaca sobtada a la llar estadísticament són molt altes per la quantitat de temps que passem a casa. Tenir un desfibril·lador a la comunitat de veïns és una solució econòmica de cardioprotecció permanent.

Comunitats cardioprotegides amb punts de rescat cardíacs

Els accidents a la llar com poden ser lleus, de vegades poden ser greus i acabar desencadenant una parada cardiopulmonar, per la qual cosa tenir un punt de rescat cardíac comunitari és de vital importància.

El 80% de tots els accidents que tenen lloc succeeixen a casa, segons l'OMS. Els grups de població amb més possibilitats de patir un accident a la llar, són els nens, ancians i mestresses de casa. Les estadístiques indiquen que un 70% de les parades cardiopulmonars tenen lloc a les llars, el 50% dels casos de mort sobtada són presenciats.

 

Desfibril·ladors comunitaris a piscines de la comunitat

 

A Espanya el 80% de les morts per parada cardiopulmonar tenen lloc a casa, 30.000 parades cardíaques extrahospitalàries més 20.000 morts hospitalàries. Succeeixen més morts per parada cardiorespiratòria a casa que als hospitals, sens dubte una raó de pes per valorar adquirir un desfibril·lador DEA per a la comunitat.

Rescat cardíac per a comunitats de veïns amb formació en SVB i manteniment DEA

Un desfibril·lador DEA DESA és l'únic equip electromèdic capaç de revertir una parada cardíaca sobtada i resincronitzar el ritme caòtic del cor durant una PCR, per la qual cosa tenir un equip DEA comunitari a menys de 2 minuts és vital per augmentar les possibilitats de supervivència i/ o reduir les possibilitats de patir seqüeles neurològiques.

La formació de SVB amb la pràctica de maniobres de RCP i saber com fer servir un desfibril·lador extern DEA DESA seran de gran ajuda per reduir els temps de reanimació i restablir el pols i la respiració.

El nostre pla de cardioprotecció per a comunitats de veïns inclou tot allò necessari per complir amb la normativa de desfibril·ladors DEA de la teva comunitat autònoma.

 

Desfibril·ladors per a comunitats de veïns

 

L'important davant d'una parada cardíaca patida per algun veí de la comunitat és iniciar el protocol d'actuació amb la trucada al 112 i iniciar com més aviat millor les maniobres de reanimació a la víctima. Cal tenir molt present que encara sense cap formació els desfibril·ladors externs DEA DESA són fàcils d'utilitzar, són intel·ligents, ens guien durant el procés de reanimació i salven vides.

 

Desfibril·lador extern DEA per a comunitat de veïns

 

Els desfibril·ladors en comunitats de veïns cardioprotegeixen totes les persones que resideixen a l'edifici per un mòdic preu. Disposem d'ofertes de desfibril·ladors externs en rènting i lloguer de desfibril·ladors per a comunitats de veïns.

És vital una RCP de qualitat per reduir les possibilitats de patir danys cerebrals, la desfibril·lació primerenca és l'altre factor determinant per a la supervivència de la víctima, cada minut que passa les possibilitats de supervivència de la víctima disminueixen un 10%.

 

Curs bonificat per a veïns amb pràctica de maniobres RCP i ús del desfibriador DEA

 

Disposem de cursos per a comunitats de veïns bonificats per Fundae, cursos amb pràctiques de les maniobres de RCP i l'ús del desfibril·lador instal·lat a la comunitat. Realitzar aquesta formació a Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·ladors a tots els veïns de l'edifici reforça la cardioprotecció de totes les persones que habiten l'edifici.

 

Desfibril·lador DEA per a comunitats de veïns

 

El nostre curs de RCP i maneig del desfibril·lador instal·lat a la comunitat té com a missió principal la de reduir el temps de reacció i el nerviosisme dels veïns davant d'un episodi de parada cardiopulmonar. El desfibril·lador DEA també és capaç de guiar-nos amb tan sols obrir la tapa del desfibril·lador.

Davant d'una parada cardiopulmonar o RCP a la llar, és de gran ajuda tenir els conceptes clars, saber fer les maniobres de RCP ajuda a reduir els temps de reanimació. Aquesta formació en RCP prèvia evita els possibles danys cerebrals per la manca de reg sanguini al cervell.

 

Desfibril·ladors DEA connectats per a comunitats de veïns

El nostre pla de cardioprotecció per a comunitats de veïns consta d'un aparell de desfibril·lació portàtil d'ús pediàtric i adults. Els nostres equips desfibril·lador estan connectats i supervisats els 365 dies, inclòs al pla de rènting de punts de rescat cardíac que inclou totes les despeses dadquisició, gestió i manteniment.

 

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

CARDIORENTING

35 € / mes

DEA SENSE CONNEXIÓ

CARDIORENTING+

45 € / mes

DESFIBRIL·LADOR CONNECTAT