Curs de primers auxilis i ús del desfibril·lador

Formació homologada a totes les comunitats autònomes

Formació en primers auxilis i ús del desfibril·lador

Primers auxilis i suport vital bàsic amb desfibril·lador

 

Curs de primers auxilis amb suport vital bàsic i ús del desfibril·lador DEA, som acadèmia autoritzada a totes les comunitats autònomes d'Espanya, consulta disponibilitat i informació detallada de la nostra formació.

 

A qui va dirigit 

 • Persones amb interès a adquirir coneixements bàsics en primers auxilis, suport vital bàsic i DEA.
 • Treballadors d'empreses de qualsevol àmbit.

 

OBJECTIUS 

 • Sensibilitzar les persones de lorganització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis.
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut.
 • Conéixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

 

CONTINGUTS  

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart

 

BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 

 • Pauta general dactuació davant un accidentat.
 • Epistaxi (sagnat pel nas).
 • Traumatismes (a cara, cap, columna, tòrax).
 • Contusions en teixits tous.
 • Picades i mossegades d'animals.
 • Lesions per excés de calor.
 • Lesions per excés de fred.
 • Primers auxilis psicològics.
 • La farmaciola.

 

METODOLOGIA

Les estratègiques metodològiques que es faran servir seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l'interès per això s'està treballant i d'aquesta manera, pugui aconseguir resoldre els dubtes i les inquietuds que els sorgeixin en relació amb els temes treballats durant l'acció formativa.

Es plantejaran casos adequats a l'entorn d'activitat dels usuaris i/o context en què haurien d'actuar si calgués. Resoldre els casos i donar resposta a les necessitats que tinguin en tot moment.

El material tècnic i didàctic que s'utilitzarà per desenvolupar l'acció formativa serà l'adequat per aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització tan real com sigui possible a què hauran d'afrontar en una situació real.

 

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o dues sessions de 4 h.

 

Curs de primers auxilis específics per activitat

PRIMERS AUXILIS PER A NENS I NADONS

A qui va dirigit

 • Treballadors/es de guarderies
 • Ludoteques municipals
 • Biblioteques municipals
 • Mestre de l'etapa d'educació infantil (0-6 anys)


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes en nens i nenes
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Triangle d'avaluació pediàtrica
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades
 • ferides
 • traumatismes
 • Urgències mèdiques, laringitis, epiglotitis, laringo epiglotitis
 • convulsions 
 • contusions
 • intoxicacions
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola 

METODOLOGIA

Les estratègiques metodològiques que s'utilitzaran seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l'interès pel que s'està treballant i, així, pugui aconseguir resoldre els dubtes i les inquietuds que els sorgeixi en relació amb els temes treballats durant l'acció formativa.

Es plantejaran casos adequats a l'entorn d'activitat dels usuaris i/o context en què haurien d'actuar si calgués. Resoldre els casos i donar resposta a les necessitats que tinguin en tot moment. El material tècnic i didàctic que s'utilitzarà per desenvolupar l'acció formativa serà l'adequat per aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització tan real com sigui possible a què hauran d'afrontar en una situació real.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS PER A TREBALLADORS DE CENTRES EDUCATIUS

A qui va dirigit

 • Docents de l'etapa d'educació primària (6-12 anys) - secundària (12-16 anys)
 • Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
 • Conserges i personal de secretaria
 • Monitors d'activitats extraescolars
 • Monitors de menjador


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de lorganització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis dirigits a situacions imprevistes que sorgeixen en el dia a dia del centre.
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada. 
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut.

Conéixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades
 • ferides
 • traumatismes
 • Picades i mossegades d'animals
 • Lesions provocades per excés de calor
 • lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir.

Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn habitual d'activitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS A L'ÀMBIT DE L'ESPORT

A qui va dirigit

 • Entrenadors d'esport de base de diversos esports
 • Àrbitres de diverses categories
 • Personal de manteniment d'instal·lacions esportives
 • Monitors d'activitats extraescolars
 • Monitors de lleure


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de lorganització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis dirigits en làmbit de lesport.
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades
 • ferides
 • Traumatismes a cara, cap i columna
 • Traumatismes toràcics
 • Epistaxi (sortida de sang pel nas)
 • Traumatismes a les extremitats
 • Contusions als teixits tous
 • convulsions
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir.

Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn habitual d'activitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS A L'ÀMBIT DE MUNTANYA

A qui va dirigit

 • Guies de muntanya
 • Guies d'activitats esportives
 • Empreses dedicades als esports d´aventura
 • Agents forestals
 • Associacions de caçadors


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions sorgides en el context d'activitats de muntanya
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart 


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Cremades
 • ferides
 • Alteració del nivell de consciència
 • Contusions els teixits tous
 • Picades i mossegades d'animals
 • Urgències per alteracions de la temperatura
 • traumatismes
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola 


METODOLOGIA

Les estratègiques metodològiques que s'utilitzaran seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l'interès pel que s'està treballant i, així, pugui aconseguir resoldre els dubtes i les inquietuds que els sorgeixi en relació amb els temes treballats durant l'acció formativa.

Es plantejaran casos adequats a l'entorn d'activitat dels usuaris i/o context en què haurien d'actuar si calgués. Resoldre els casos i donar resposta a les necessitats que tinguin en tot moment.

El material tècnic i didàctic que s'utilitzarà per desenvolupar l'acció formativa serà l'adequat per aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització tan real com sigui possible a què hauran d'afrontar en una situació real.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS AL SECTOR DE L'HOSTALERIA

A qui va dirigit

 • Personal d'hostaleria i rebosteria com cuiners, cambrers, ajudants de cuina, cap de sala, entre d'altres
 • Empreses que ofereixen servei de càtering
 • Personal de bars i locals d'oci nocturn
 • Cellers


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que puguin sorgir clients i treballadors
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart 


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades 
 • ferides
 • intoxicacions alimentàries
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Intoxicacions etíliques
 • lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir.

Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn habitual d'activitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS PER A TREBALLADORS DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA

A qui va dirigit

 • Empreses productores i envasadores de productes químics
 • laboratoris
 • Associacions agràries (aplicació de biocides)
 • Aplicadors de productes químics i fitosanitaris


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixen a les activitats de l'associació/empresa
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades per productes químics
 • Lesions per inhalació de gasos
 • ferides
 • Ferides als ulls i mucoses
 • Lesions produïdes per explosions
 • traumatismes
 • Contusions els teixits tous
 • lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir. Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn 
habitual dactivitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS EN TRANSPORT I MOBILITZACIÓ DE MERCADERIES

A qui va dirigit

 • Mossos de càrrega i descàrrega
 • Conductors de transports terrestre amb motor
 • Conductors de transport en vies fèrries
 • Treballadors que realitzin tasques pròpies de magatzem com a reposició de productes, operadors de caixes, etc.


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de lorganització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis.
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart 


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Cremades 
 • ferides
 • Alteració del nivell de consciència
 • Traumatismes per caiguda (en cara, cap, columna, tòrax)
 • Actuació bàsica davant d'un accident de trànsit
 • Atrapaments
 • Contusions en teixits tous
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola 


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques que s'utilitzaran seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l'interès pel que s'està treballant i, així, pugui aconseguir resoldre els dubtes i les inquietuds que els sorgeixi en relació amb els temes treballats durant l'acció formativa.

Es plantejaran casos adequats a l'entorn d'activitat dels usuaris i/o context en què haurien d'actuar si fos necessari. Resoldre els casos i donar resposta a les necessitats que tinguin en tot moment.

El material tècnic i didàctic que s'utilitzarà per desenvolupar l'acció formativa serà l'adequat per aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització tan real com sigui possible a què hauran d'afrontar en una situació real.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4

PRIMERS AUXILIS PER A COSSOS DE SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

A qui va dirigit

 • Empreses que presten serveis de vigilància i seguretat
 • Associacions de tir
 • Policia local i agents municipals
 • Associacions de protecció civil


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixen a les activitats de l'associació/empresa
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteració del nivell de consciència
 • Traumatismes a cara, cap i columna
 • Traumatismes toràcics
 • Traumatismes a les extremitats
 • Contusions als teixits tous
 • Cremades
 • ferides
 • Ferides per arma de foc
 • Ferides per arma blanca
 • Intoxicacions per drogues
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir.

Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn habitual d'activitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS PER A TREBALLADORS DEL SECTOR ELÈCTRIC

A qui va dirigit

 • Empreses d'instal·lacions i manteniments elèctrics
 • electricistes
 • Associacions i gremis d'electricistes
 • Tallers automoció
 • Concessionaris d'automoció

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixen a les activitats de l'associació/empresa
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • ferides
 • Ferides elèctriques
 • electrocució
 • traumatismes
 • Contusions els teixits tous
 • lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir. Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn 
habitual dactivitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS PER A TREBALLADORS DEL SECTOR AGRARI

A qui va dirigit

• Treballadors del sector agrari (agricultors, ramaders, etc.)
• Treballadors de magatzems (conductors de maquinària, manipuladors d'aliments)
• Cooperativa del camp
• Temporers
• Associacions de pagesos (AJAC, Unió de Pagesos, etc.)

OBJECTIUS

• Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer actuacions bàsiques davant d'imprevistos i situacions de risc a la llar
• Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
• Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
• Conéixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics

CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

• Què són els primers auxilis?
• Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
• Posició Lateral de seguretat (PLS)
• Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
• Hemorràgies
• Infart
• ICTUS

BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

• Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
• Cremades
• Ferides
• Epistaxi (sangrar pel nas)
• Traumatismes
• Hipoglucèmia (baixada de sucre)
• Convulsions
• Primers auxilis psicològics
• La farmaciola 

METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir. Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn 
habitual dactivitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS PER A TREBALLADORS DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL I ADOBATS

A qui va dirigit

 • Empreses de tall i confecció
 • Empreses productores de matèries primeres del cotó
 • Empreses transformadores del teixit i la pell
 • Indústries de l'estampació

 

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixen a les activitats de l'empresa
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart 


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Cremades per productes químics
 • Cremades per agent físic
 • Ferides tallants
 • Objectes enclavats
 • Intoxicacions per productes químics
 • Contusions els teixits tous
 • Primers auxilis psicològics
 • lipotímia
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir. Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn 
habitual dactivitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS PER A LA TERCERA EDAT

A qui va dirigit

 • Treballadors de residències de gent gran/es
 • Treballadors centres residencials
 • Associacions relacionades amb problemes relacionats amb l'edat (ASFAL, salut mental, malalties degeneratives, etc.)
 • Centres cívics i llars de jubilats
 • Associacions de veïns


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a problemes relacionats amb la gent gran
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics

CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades 
 • ferides
 • traumatismes
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • crisi hipertensiva
 • lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola


METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir. Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn 
habitual dactivitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4

PRIMERS AUXILIS PER A TREBALLADORS DEL SECTOR MARÍTIM I PESQUER

A qui va dirigit

 • Patrons d'embarcacions d'esbarjo
 • Patrons i tripulants d'embarcacions recreatives
 • Pràctics de port
 • Patrons i tripulants d'embarcacions pesqueres
 • Confraries pesqueres
 • Treballadors d'empreses aqüicultura


OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixen a les activitats de l'associació/empresa
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart 


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides, especialment les contuses i incises
 • Traumatismes per caigudes
 • hipotèrmia
 • Cop de calor i altres lesions per augment de temperatura
 • Rescat bàsic de persones a l'aigua
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola

METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir.

Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn habitual d'activitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h

PRIMERS AUXILIS AL SECTOR DEL TRANSPORT ESCOLAR

A qui va dirigit

 • Conductors de transport escolar
 • Auxiliars de transport escolar
 • Guies d'activitat

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixen a les activitats de l'associació/empresa
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics


CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart 


BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Pauta general d'actuació davant d'un accidentat
 • Triangle d'avaluació pediàtrica
 • Cremades
 • ferides
 • Contusions dels teixits tous
 • traumatismes
 • Epistaxi (sortida de sang del nas)
 • Mobilització bàsica de pacients
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola 

METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques són dinàmiques i participatives, cercant despertar l'interès i la motivació dels assistents i donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds que puguin sorgir.

Es plantegen casos pràctics aplicats a l'entorn habitual d'activitats dels assistents. S'utilitza material tècnic i didàctic adequat per aconseguir l'aprenentatge plantejat i cercar una contextualització tan real com sigui possible.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4