Curs de primers auxilis i ús del desfibril·lador

Formació homologada a totes les comunitats autònomes

Formació en primers auxilis i ús del desfibril·lador

Primers auxilis i suport vital bàsic amb desfibril·lador

Curs de primers auxilis amb suport vital bàsic i ús del desfibril·lador DEA, som acadèmia autoritzada a totes les comunitats autònomes d'Espanya, consulta disponibilitat i informació detallada de la nostra formació.

 

A qui va dirigit 

 • Persones amb interès a adquirir coneixements bàsics en primers auxilis, suport vital bàsic i DEA.
 • Treballadors d'empreses de qualsevol àmbit.

 

OBJECTIUS 

 • Sensibilitzar les persones de lorganització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis.
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut.
 • Conéixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

 

CONTINGUTS  

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies
 • infart

 

BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 

 • Pauta general dactuació davant un accidentat.
 • Epistaxi (sagnat pel nas).
 • Traumatismes (a cara, cap, columna, tòrax).
 • Contusions en teixits tous.
 • Picades i mossegades d'animals.
 • Lesions per excés de calor.
 • Lesions per excés de fred.
 • Primers auxilis psicològics.
 • La farmaciola.

 

METODOLOGIA

Les estratègiques metodològiques que es faran servir seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l'interès per això s'està treballant i d'aquesta manera, pugui aconseguir resoldre els dubtes i les inquietuds que els sorgeixin en relació amb els temes treballats durant l'acció formativa.

Es plantejaran casos adequats a l'entorn d'activitat dels usuaris i/o context en què haurien d'actuar si calgués. Resoldre els casos i donar resposta a les necessitats que tinguin en tot moment.

El material tècnic i didàctic que s'utilitzarà per desenvolupar l'acció formativa serà l'adequat per aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització tan real com sigui possible a què hauran d'afrontar en una situació real.

 

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o dues sessions de 4 h.

 

Curs de primers auxilis específics per activitat

Primers auxilis a guarderies
PRIMERS AUXILIS PER A NENS I NADONS

A qui va dirigit

 • Treballadors/es de guarderies
 • Ludoteques municipals
 • Biblioteques municipals
 • Mestre de l'etapa d'educació infantil (0-6 anys)

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar les persones de l'organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes en nens i nenes
 • Identificar situacions greus i lleus mitjançant una valoració adequada
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada a l'àmbit de la salut
 • Conèixer aspectes bàsics de l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics

CONTINGUTS

BLOC 1: SITUACIONS DE RISC IMMINENT

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per a nens i adults i ús de DEA
 • Posició Lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • hemorràgies

BLOC 2: SITUACIONS MÉS FREQÜENTS A PPAA

 • Triangle d'avaluació pediàtrica
 • Alteració del nivell de consciència
 • Cremades
 • ferides
 • traumatismes
 • Urgències mèdiques, laringitis, epiglotitis, laringo epiglotitis
 • convulsions 
 • contusions
 • intoxicacions
 • Primers auxilis psicològics
 • la farmaciola 
METODOLOGIA

Les estratègiques metodològiques que s'utilitzaran seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l'interès pel que s'està treballant i, així, pugui aconseguir resoldre els dubtes i les inquietuds que els sorgeixi en relació amb els temes treballats durant l'acció formativa.

Es plantejaran casos adequats a l'entorn d'activitat dels usuaris i/o context en què haurien d'actuar si calgués. Resoldre els casos i donar resposta a les necessitats que tinguin en tot moment. El material tècnic i didàctic que s'utilitzarà per desenvolupar l'acció formativa serà l'adequat per aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització tan real com sigui possible a què hauran d'afrontar en una situació real.

DURADA

8 hores a impartir en una sola sessió o en dues sessions de 4 h
 

articles relacionats

Imatge
Empresa de cardioprotecció experts en espais cardioprotegits amb serveis d'instal·lació de desfibril·ladors, manteniment i reparació d'equips DEA. Acadèmia de primers auxilis homologada amb cursos de Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador, formació bonificada 100%.
Imatge
Imatge

El més llegit

Contacte

PCiTAL, Edifici Incuba, Oficina 1.7, 25003 Lleida
neosalus@neosalus.com
+34 900 52 56 78

Assistència tècnica 24H

+34 646 20 26 16
+34 902 02 72 76
sat24@neosalus.com

Imatge
eseucaenfrgl