Curs de Suport Vital Bàsic i ús del DEA

Formació homologada a totes les comunitats autònomes

Curs suport vital bàsic i ús del desfibril·lador DEA DESA

Curs Suport Vital Bàsic + Desfibril·lador DEA DESA

 

Formació inicial i continuada en Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·ladors, capacitem les persones en l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics i altres tècniques de reanimació cardiorespiratòria i assistència sanitària inicial.

El curs de formació de Suport Vital Bàsic i ús dels desfibril·ladors està basat en les recomanacions elaborades pel Comitè Internacional de Reanimació (ILCOR), representat al nostre territori pel Consell Europeu de Ressuscitació (ERC) en les seves recomanacions més actualitzades.

Els objectius del curs de SVB+DEA són capacitar les persones de l'organització en l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics i altres tècniques d'assistència sanitària inicial i sensibilitzar tota la població en la necessitat de formar-se els procediments més habituals en suport vital bàsic.

La durada establerta del curs de formació inicial de Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador DESA DEA dependrà de la comunitat autònoma a la qual pertanyis, poden ser des de 4 fins a 12 hores lectives, estructurada en mòduls teoricopràctics. Consulteu-nos qualsevol dubte mitjançant telèfon, whatsapp o email.

La metodologia que s'utilitzarà al curs de Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador DESA DEA, partirà dels coneixements previs dels participants (avaluació inicial), a partir dels quals es donaran a conèixer les principals recomanacions en relació a la RCP i ús del DEA segons les orientacions del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC).

 

Curs de suport vital bàsic i ús del desfibril·lador

 

Les sessions, majoritàriament pràctiques i actives, faran que els participants puguin contextualitzar els aprenentatges a partir de pràctiques integrades i simulació de casos hipotètics. Informa't sobre la normativa de desfibril·ladors externs a la teva comunitat autònoma.

 

Curs Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·ladors DESA DEA

 

Mòdul 1: Introducció

 

 • Anatomia i fisiologia cardiopulmonar
 • Emergències mèdiques
 • Consideracions ètiques i legals de la intervenció

 

Mòdul 2: Ressuscitació Cardiopulmonar Bàsica

 

 • La cadena de supervivència
 • Suport Vital Bàsic
 • Accés al sistema d'emergències
 • Algorisme dactuació en la reanimació cardiopulmonar bàsica per a primers intervinents.
 • Descripció de les tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica (compressions toràciques i ventilació amb mètodes barrera i bossa-mascareta)
 • Pràctiques de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica:
 • ventilació
 • compressions toràciques
 • Reanimació cardiopulmonar bàsica per a un i dos reanimadors
 • Alliberament de l'obstrucció de la via aèria

 

Mòdul 3: Desfibril·lació semiautomàtica externa

 

 • Desfibril·lació semiautomàtica extern: Descripció, utilitat, funcionament i manteniment
 • Normes de seguretat
 • Algorisme d'actuació en una reanimació cardiopulmonar bàsica amb desfibril·lació extern semiautomàtic
 • Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bàsica amb DEA per a primers intervinents amb un i dos reanimadors
 • Simulació de pràctica integrada amb diferents escenaris possibles
 • Registre de dades i emplenat del full de registre

 

Mòdul 4: Avaluació · Avaluació teòrica i pràctica dels tres mòduls que componen la formació

 

El curs s'imparteix a les oficines o dependències de l'empresa o entitat, ens desplacem a les instal·lacions per impartir el curs a tot el teu equip humà.