Curs de reciclatge de RCP i ús del desfibril·lador DEA

Formació homologada a totes les comunitats autònomes

Curs de reciclatge de RCP i ús del desfibril·ladors DEA

Formació de reciclatge de RCP i ús de desfibril·ladors

 

Capacitem les persones de l'organització en l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics i d'altres tècniques d'assistència sanitària inicial, el nostre curs amb pràctiques de maniobres RCP.

El curs de formació en l'ús dels desfibril·ladors està basat en les recomanacions elaborades pel Comitè Internacional de Reanimació (ILCOR), representat al nostre territori pel Consell Europeu de Ressuscitació (ERC) en les recomanacions més actualitzades.

Els objectius de la formació són capacitar les persones de lorganització en lús dels desfibril·ladors semiautomàtics i altres tècniques dassistència sanitària inicial i sensibilitzar-les en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en suport vital bàsic.

La durada establerta pel curs de formació inicial dependrà de la comunitat autònoma, poden ser des de 6 fins a 12 hores lectives, estructurada en mòduls teoricopràctics.

La metodologia que es farà servir partirà dels coneixements previs dels participants (avaluació inicial), a partir dels quals es donaran a conèixer les principals recomanacions en relació amb la RCP i l'ús del DEA segons les orientacions del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC ). Les sessions, majoritàriament pràctiques i actives, faran que els participants puguin contextualitzar els aprenentatges a partir de pràctiques integrades i simulació de casos hipotètics.

Informa't sobre la normativa de desfibril·ladors externs a la teva comunitat autònoma.

 

Mòdul 1: Introducció

 

 • Anatomia i fisiologia cardiopulmonar
 • Emergències mèdiques
 • Consideracions ètiques i legals de la intervenció

 

Mòdul 2: Ressuscitació Cardiopulmonar Bàsica

 

 • La cadena de supervivència
 • Suport Vital Bàsic
 • Accés al sistema d'emergències
 • Algorisme dactuació en la reanimació cardiopulmonar bàsica per a primers intervinents.
 • Descripció de les tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica (compressions toràciques i ventilació amb mètodes barrera i bossa-mascareta)
 • Pràctiques de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica:
 • ventilació
 • compressions toràciques
 • Reanimació cardiopulmonar bàsica per a un i dos reanimadors
 • Alliberament de l'obstrucció de la via aèria

 

Mòdul 3: Desfibril·lació semiautomàtica externa

 

 • Desfibril·lació semiautomàtica extern: Descripció, utilitat, funcionament i manteniment
 • Normes de seguretat
 • Algorisme d'actuació en una reanimació cardiopulmonar bàsica amb desfibril·lació extern semiautomàtic
 • Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bàsica amb DEA per a primers intervinents amb un i dos reanimadors
 • Simulació de pràctica integrada amb diferents escenaris possibles
 • Registre de dades i emplenat del full de registre