Cardioprotecció d'empreses amb desfibril·ladors DEA DESA

Desfibril·ladors externs amb manteniment, recanvis i formació inclosa

Desfibril·lador DEA per a empresa

Desfibril·lador DEA per a empresa

 

Servei integral de cardio protecció per a empreses amb desfibril·lador extern i tot l'equipament inclòs. Instal·ladors de desfibril·ladors DEA DESA a edificis d'empreses, oficines, centres de producció i logística.

Com a especialistes en desfibril·ladors externs disposem de plans de cardioprotecció per a empreses i entitats que inclouen la instal·lació de desfibril·ladors amb el manteniment de lequip, un servei integral de cardio protecció amb tot inclòs en una còmoda quota mensual. Cardioprotegim empreses segons la normativa de desfibril·ladors de la teva comunitat autònoma.

La dotació de desfibril·ladors externs i cardioprotecció d'empreses petites, mitjanes i grans és adaptable a la necessitat específica de cada empresa, les seves dimensions i les característiques especials de cada espai que cal cardioprotegir.

El pla de cardioprotecció per a empresa es basa en un rènting de desfibril·ladors amb tot l'equipament necessari, incloem el Neocontrol / la vitrina del desfibril·lador, la senyalètica, el dispositiu de trucada automàtica al 112, els costos d'instal·lació de l'equipament i l'homologació com a espai cardioprotegit, incloem l'assegurança de responsabilitat civil, el manteniment del desfibril·lador amb tots els recanvis inclosos i la formació de l'equip humà de l'empresa en tècniques i maniobres de RCP amb ús del desfibril·lador.

 

Desfibril·ladors DEA per a empreses cardioprotegides

 

Una parada cardiopulmonar pot succeir a qualsevol en qualsevol moment, i si tenim en compte que passem un mínim de 8 hores al dia a la feina, i de vegades amb situacions d'estrès i/o esforç físic continuat, amb altes temperatures, etcètera, per el que tenir un desfibril·lador a l'empresa comença a ser una cosa quotidiana a molts espais laborals.

En el cas, tenir algun integrant de la plantilla de l'empresa amb alguna malaltia o patologia cardíaca com poden ser les arítmies, les possibilitats d'aquesta persona de patir una parada cardíaca sobtada mentre treballa augmenten de manera exponencial.

Disposar d'un equip desfibril·lador a les oficines, fàbrica o magatzem de l'empresa, augmenta les possibilitats de supervivència d'un treballador que acaba de patir una parada cardiopulmonar, cada minut que passa es redueixen les possibilitats de supervivència un 10%; minuts el temps màxim de seguretat.

 

Empreses cardioprotegides amb desfibril·ladors DEA DESA

Els accidents en l'àmbit laboral com poden ser accidents, caigudes, cops, cremades, incendis, electrocucions, ennuegaments, intoxicacions, sobreesforços són molt comuns, i encara que molts d'aquests accidents siguin lleus, de vegades poden ser greus i acabar desencadenant una parada cardiopulmonar la persona accidentada.

A l'empresa és on passem la major part del temps laboral, estadísticament hi ha moltes possibilitats de patir una parada cardiopulmonar a la feina per simple estadística. Per aquesta raó hem de cardioprotegir les persones i instal·lar desfibril·ladors en empreses, oficines, centres de producció i magatzems de logística.

 

Desfibril·ladors per a empreses i oficines

 

Les formes d'accident més freqüent a l'àmbit laboral són aquelles incloses a la categoria dels sobreesforços físics amb un 31,5% dels accidents laborals; els cops són un 25,8%; els xocs contra objecte en moviment el 15%; i accidents per contacte amb materials per talls o punxaments són el 10%.

La incidència d'accidents de treball l'any 2021 va ser més del doble als homes respecte a les dones. Aquesta relació empitjora a mesura que augmenta la gravetat dels accidents de treball, arribant a ser la mortalitat per accident de treball 14 vegades més gran en els homes.

 

Desfibril·ladors per a empresa amb formació bonificada

 

Un desfibril·lador a l'empresa és l'únic equip electromèdic capaç de revertir una parada cardíaca sobtada o resincronitzar el ritme caòtic del cor durant una PCR.

Davant d'una parada cardiopulmonar o RCP a la feina, és de gran ajuda tenir els conceptes clars, realitzar les maniobres de RCP de forma precoç, evitant així possibles danys cerebrals per falta de reg sanguini al cervell.

 

Curs RCP i ús del desfibril·lador DEA

 

La formació de SVB amb la pràctica de maniobres de RCP i saber com fer servir un desfibril·lador extern DEA DESA seran de gran ajuda per reduir els temps de reanimació i restablir el pols i la respiració.

El nostre pla de cardioprotecció per a empreses inclou el curs de RCP i ús del desfibril·lador bonificat per Fundae, realitzar una formació en Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·ladors a tots els empleats de l'empresa assegura la cardio seguretat de tots els empleats.

L'important davant d'una parada cardíaca a l'oficina és iniciar les maniobres de reanimació per substituir funcions vitals combinat amb l'ús del desfibril·lador. Cal tenir molt present que els desfibril·ladors externs DEA DESA són fàcils d'utilitzar i salven vides.

És vital l'eficàcia d'una RCP per reduir les possibilitats de danys cerebrals, la desfibril·lació primerenca és un factor determinant per a la supervivència de la víctima; cada minut les possibilitats de supervivència disminueixen un 10%.

 

Curs SVB amb pràctica de maniobres RCP i ús del desfibriador DEA

 

Disposem de cursos de prevenció de riscos laborals per a empreses bonificats per Fundae, cursos de Suport VitalBàsic i ús del desfibril·lador amb pràctiques de les maniobres de RCP i l'ús del DEA instal·lat a l'empresa. Realitzar aquesta formació en Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·ladors a tots els treballadors de l'empresa, cosa que reforça la cardioprotecció de totes les persones que treballen a l'edifici.

 

Curs de RCP i ús del desfibril·lador DEA DESA

 

El nostre curs de RCP i maneig del desfibril·lador instal·lat a l'empresa té com a missió principal reduir el temps de reacció i el nerviosisme dels companys de treball davant d'un episodi de parada cardiopulmonar. El desfibril·lador DEA també és capaç de guiar-nos amb tan sols obrir la tapa del desfibril·lador.

Davant d'una parada cardiopulmonar o RCP a la feina, és de gran ajuda tenir els conceptes clars, saber realitzar les maniobres de RCP ajuda a reduir els temps de reanimació. Aquesta formació en RCP prèvia evita els possibles danys cerebrals per la manca de reg sanguini al cervell.

 

Desfibril·ladors DEA connectats amb supervisió d'estat

El nostre pla de cardioprotecció per a empreses i oficines consta d'un aparell de desfibril·lació portàtil d'ús pediàtric i adults. Els nostres equips desfibril·lador estan connectats i supervisats els 365 dies, inclòs al pla de rènting de desfibril·ladors DEA DESA que inclou totes les despeses dadquisició, gestió i manteniment.

 

 

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

CARDIORENTING

35 € / mes +IVA

DEA SENSE CONNEXIÓ

CARDIORENTING+

45 € / mes +IVA

DESFIBRIL·LADOR CONNECTAT