Manteniment de desfibril·ladors DEA DESA

Com fer el manteniment dels equips de cardioprotecció

Manteniment de desfibril·ladors connectats 4G

Manteniment de desfibril·ladors

 

El manteniment d'un DEA és fonamental per poder assegurar el seu perfecte funcionament en cas de ser necessitat per atendre un episodi de mort sobtada.

A l'hora d'adquirir-ne un, hem d'assegurar-nos que el manteniment d'aquest s'inclou al preu, ja que no totes les empreses prevegin aquest servei al preu final de compra o lloguer.

La gran majoria de desfibril·ladors realitzen una autocomprovació del seu estat diari i de les funcions automàtiques que aquest te, però no sempre és suficient i s'han de fer altres comprovacions que permetin assegurar-nos que funciona correctament.

La importància del manteniment del desfibril·lador

Hem de tenir en compte que un mal funcionament de l'equip pot posar en risc la vida d'una persona, és per això que amb la compra o lloguer del desfibril·lador DEA també és contracti un servei dassistència tècnica amb lobjectiu de garantir la optimització dels equips les 24 hores del dia.

Aquests equips que no s'utilitzen de forma regular, per la qual cosa sempre s'han de trobar en perfectes condicions quan calgui, tenint en compte que les situacions d'emergència no avisin.

És obligatori mantenir un DEA?

Tenir contractat el servei de manteniment d'equips DEA és obligatori segons les legislacions autonòmiques i làmbit estatal. Els propietaris dels equips els han de mantenir en perfecte estat i tenir-los a punt per atendre qualsevol episodi de mort sobtada.

La normativa estatal es recull al Reial Decret 365/2009 de 20 de març. S'hi expliquen totes les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat quant a l'ús dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

Al seu Article 7 disposa de forma explícita “(…) organismes, empreses i institucions públiques i privades que instal·lin un desfibril·lador, seran responsables de garantir-ne el manteniment i la conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant".

és podria considerar una infracció en material de sanitat la qual podria ser objecte de multes i sancions de diferents caràcters. Per tant, no comptar amb un desfibril·lador en condicions aptes davant del seu ús en una possible situació d'emergència suposaria una infracció per al propietari.

 

Manteniment de desfibril·ladors DEA DESA amb calibratge

 

 

Tipus de manteniment de desfibril·ladors DEA

manteniment preventiu

Els manteniments preventius d'un DEA consisteixen a efectuar revisions integrals de l'equip així com dels seus components i senyalètica per assegurar-ne el funcionament correcte.

AQUEST tipo de manteniment s'efectua normalment cada any i inclou fer una comprovació quant a una ubicació correcta del desfibril·lador i senyalització d'acord amb la normativa.

També compten amb proves de verificació del programari instal·lat a l'equip així com de mantenir-lo sempre amb la darrera actualització disponible. És important que dins de les revisions es comprovin els enganxats d'electrodes de forma informatitzada per garantir que mantenen la seva capacitat de descàrrega òptima.

manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix a realitzar revisions tècniques davant de qualsevol problema observat al desfibril·lador. La visita correctiva consisteix en primer lloc, a comprovar la connexió del dispositiu al servei d'Emergències del 112. Posteriorment, es fan les proves o comprovacions necessàries per reparar l'avaria o el problema de l'equip.

Normalment aquest tipus de manteniment de desfibril·ladors DEA consistix en la substitució d'alguna de les peces o recanvis de l'equip que han estat danyades o desgastades pel seu ús.

Manteniment de les vitrins

Els vitrins són estructures metàl·liques o de plàstic que tenen la funció de monitoritzar i albergar el desfibril·lador perquè aquest sempre es trobi en les condicions òptimes per ser utilitzat.

Per això, el manteniment també és important, ja que un dany a la caixa podria perjudicar l'equip de l'interior. És revisin els ancoratges de la vitrina o suport, a més del sistema dobertura. A més, es realitza una higienització de la caixa així com un canvi de piles i de vinils en cas que sigui necessari.

Cardionlive


Cardionlive
 és el programari per gestionar els equips de desfibril·ladors, els seus consumibles i revisions que permetin garantir-ne la traçabilitat en tots els aspectes. Ofereix, a més, un control remot de tots els equips, cosa que permet tenir un control remot dels sistemes sense la necessitat d'haver de desplaçar-se.

Aquest programari és una solució elèctrica per controlar a temps real l'estat dels equips i generar trucades o avisos de forma automàtica davant de qualsevol tipus d'incidència. Aquest sistema permet que el manteniment del DEA connectat sigui molt més senzill i s'actuï amb més rapidesa.