Franch Grup se suma a la cardioprotecció

Franch Grup autocars amb desfibril·ladors DEA

Franch Grup se suma a la cardioprotecció

 

L'empresa Franch Grup de la Pobla de Segur, dedicada al transport de passatgers per carretera ia l'organització de viatges per tot el món, ha iniciat la cardioprotecció dels serveis amb la instal·lació de desfibril·ladors (DEA) a la flota de vehicles.

Aquest gest converteix l'empresa poblatana, una de les pioneres a Catalunya i l'estat a cardioprotegir els autobusos.

«Apostem per millorar els serveis que oferim als nostres clients, no escatimem en aspectes com la seguretat, la prevenció i la salut dels nostres passatgers», afirma Jordi Franch, gerent de Franch Tours. I afegeix, «Tot i que no hem tingut cap urgència cardíaca, sí que ens hem trobat amb algun petit incident, on saber qui avisar i què fer és molt important. Creiem que la prevenció és vital». Així mateix, els treballadors han estat formats en primers auxilis i en ús del DEA.

Juntament amb el desfibril·lador, han adquirit unes motxilles-farmaciola que permetran portar el servei de cardioprotecció més enllà del vehicle, és a dir, les activitats en què participin els seus clients seran cardioprotegides i sanitarizades, ja que aquests botiquins portàtils estan equipats amb un desfibril·lador i material sanitari bàsic per fer la primera atenció en cas dun accident.

La cardioprotecció és una tendència emergent orientada a la protecció del cor en cas d'episodis cardíacs. En aquests casos, un DEA pot aconseguir que torni a batre el cor de la persona afectada fins a l'arribada dels serveis mèdics d'emergència.

Perquè les possibilitats de supervivència davant d'una parada cardíaca sobtada siguin òptimes, s'ha de fer de manera immediata un suport vital bàsic (SVB) que permeti mantenir el flux necessari de sang oxigenada al cervell fins que es restabli el ritme cardíac normal mitjançant la descarga elèctrica subministrada per un DEA.

L'atur cardíac és una de les primeres causes de mortalitat a Europa, a Catalunya es produeixen entre 3000 i 4000 a l'any, una cada dues hores i mitja. La supervivència és al voltant del 10% als països desenvolupats, i malauradament, la majoria daquestes emergències cardíaques tenen lloc en persones joves.