Aparells DESA per a hotel o casa rural

Cardioprotecció d'allotjament turístic contra la mort sobtada

Desfibril·lador DEA per a hotel

Desfibril·ladors per a hotels i cases rurals

 

Instal·lar desfibril·ladors DESA DEA a hotels i cases rurals amb la formació del personal de l'hotel en suport vital bàsic, garanteix en gran mesura una resposta ràpida i eficaç davant d'una parada cardiorespiratòria sobtada a l'hotel.

El turisme cardioprotegit és una tendència a alça; cada cop són més les cadenes hoteleres, petits hotels i cases rurals que apostin pels espais cardioprotegits, ja sigui per compromís de la marca contra la mort sobtada o perquè la normativa de la Comunitat Autònoma obliga instal·lar un equip DEA DESA i formar l' equip humà de l'hotel en tècniques de RCP.

La cardioprotecció d'hotels reforça la RSC de la marca i aporta càrdio seguretat a clients i empleats de l'hotel.

Un hotel és un espai pel qual transiten, resideixen, treballen i s'allotgen un gran nom de persones, per la qual cosa a tot hotel hi ha d'haver treballadors designats per actuar en matèria de primers auxilis, formats prèviament en suport vital bàsic amb pràctiques de les maniobres de RCP amb què fer front a una possible parada cardíaca sobtada.

Desfibril·ladors per a hotels cardioprotegits a Espanya

Aquests hotels cardioprotegits amb desfibril·ladors disposen de tots els recursos necessaris per donar assistència immediata a les víctimes de parades cardíaques. Davant d'una situació de parada cardiopulmonar cada minut que transcorre es redueixen un 10% les possibilitats de supervivència, i els 5 minuts són el temps límit de seguretat per reestablir el pols espontàni i la respiració.

Moltes vegades la ubicació d'un hotel és el seu encant més gran, aquests llocs privilegiats per norma general estan situats a més de 5 minuts del centre mèdic més proper, perquè disposar d'un equip DEA DESA és de vital importància .

Clients amb afeccions o patologies cardíaques trien els hotels amb desfibril·ladors DESA DEA per passar les vacances o viatges de negocis en decriment dels hotels sense desfibril·lador extern; tenir un pla de cardioprotecció per als clients de l'hotel aporta càrdio seguretat davant de la mort sobtada i augmenta valor percebut de l'hotel.

La importància dels desfibril·ladors en allotjaments turístics

A Espanya moren cada any prop de 30.000 persones per mort sobtada i aturades cardiorespiratòries. No hi ha dubte que aquesta xifra es podria reduir amb més espais cardioprotegits, ja que actualment només hi ha 2 desfibril·ladors per cada 10.000 persones.

Solem pensar que una parada cardíaca només es pot produir dins dels grups de risc. No obstant això, qualsevol persona és susceptible de patir un problema cardiorespiratori, fins i tot estant de viatge.

Per aquest motiu, la cardioprotecció en hotels, complexos turístics i cases rurals cobra especial importància, ja que són espais on es concentren i transiten un elevat nom persones, sent llocs on estadísticament hi ha una alta probabilitat que ocorri un succés de parada cardiopulmonar, és per això els desfibril·ladors a hotels són essencials per a la protecció cardíaca.

Actualment, més del 45% dels hotels de 4 i 5 estrelles disposen d'un desfibril·lador a les seves instal·lacions i compten amb personal format per utilitzar-lo. Una realitat per la qual cada dia apostin més hotels espanyols.

Desfibril·lador per a piscina d'hotel

Per cardioprotegir de manera eficaç un hotel no n'hi ha prou amb instal·lar un desfibril·lador, encara que és un requisit indispensable per mantenir la cadena de supervivència d'una persona en parada cardíaca, hem d'impartir un curs de suport vital bàsic als empleats de l'hotel amb reciclatges periòdics per refrescar els conceptes i les maniobres de RCP.

La plantilla de l'hotel ha d'estar sempre preparada i capacitada per fer servir el DEA DESA, saber realitzar les maniobres de reanimació cardiopulmonar és de vital importància per reduir els temps de reacció i evitar així les seqüeles neurològiques derivades de la manca d'oxígen al cervell.

És important instal·lar desfibril·ladors a hotels com a qualsevol altra empresa, ja que estadísticament podem trobar treballadors amb diferents estats de salut i alguns amb afeccions cardíaques ocultes, cosa que fa augmentar les possibilitats d'un succés de parada cardiorespiratòria, ja siguin a llocs d'oficines d'administració, recepció de l'hotel, personal de neteja, lavanderia, personal de manteniment, jardineria, transport, servei de cuina, bar o restaurant.

Una altra raó per cardioprotegir els hotels és que per a moltes persones són espais de treball, llocs on el personal laboral pot patir accidents com caigudes de diferent nivell, cremades, cops i talls amb estris o eines, accidents per contacte tèrmic o elèctric, accidents per ús de picadors de carn, rendadors, desbrossadors, etcètera, accidents que en alguns casos poden derivar en una parada cardiorespiratòria.

Què diu la normativa sobre els desfibril·ladors a hotels?

 

Si ens comparem amb altres països europeus, el nivell de cardioprotecció a Espanya és força baix. En no comptar amb una legislació a nivell nacional, són les Comunitats Autònomes les que regulen la instal·lació i ús de desfibril·ladors DESA DEA a cada territori, i s'estableixen els seus propis criteris per instal·lar desfibril·ladors DESA a hotels i allotjaments turístics, alguns d'obligat compliment.

 

Hotel cardioprotegit amb desfibril·ladors Samaritan PAD

 

consultar el normativa de la teva comunitat autònoma sobre desfibril·ladors externs DESA DEA a hotels i allotjaments rurals, encara que s'instal·lin desfibril·ladors a hotels de tot el territori espanyol, hi ha l'obligació d'instal·lar desfibril·ladors DESA DEA a Andalusia, Catalunya, Euskadi i les Illes Canàries.

 

Cardioprotecció permanent i temporal d'hotels

 

A Neosalus, com a experts en desfibril·ladors i espais cardioprotegits, oferim serveis de cardioprotecció a tot Espanya, i disposem de plans de protecció cardíaca a mida amb el millor preu i la millor cobertura possible.

El nostre pla de cardioprotecció permanent per a hotels consisteix en un rènting de desfibril·ladors amb tot inclòs en una quota mensual lineal. Inclou la formació a Suport Vital Bàsic a tot l'equip humà de l'hotel, assegurança de responsabilitat, recanvis il·limitats, assegurança robatori i danys, supervisió i manteniment intel·ligent de l'equip DESA DEA, assistència 24h, pla renove de desfibril·ladors i formació de reciclatge cada 2 o 3 anys.

 

Desfibril·lador per a cases rurals

 

Si necessiteu cardioprotegir un hotel o espais de l'hotel per temporada, a Neosalus disposem d'un pla de cardioprotecci temporal d'hotels i cases rurals basat en un lloguer de desfibril·ladors amb tot inclòs contractat el temps just i necessari per cobrir la temporada. Amb la mateixa cobertura que el rènting, el lloguer de desfibril·ladors per mesos o temporada és la nostra fórmula ideal per a la protecció cardíaca de piscines d'hotels, allotjaments de temporada, resorts i cases rurals.