Saps que has de tenir a la farmaciola de casa?

Farmaciola de casa amb desfibril·lador

Saps que has de tenir a la farmaciola de casa?

 

Avui rescatem una notícia de La Vanguardia on explica que has de tenir al teu kit de primers auxilis domèstics.

Els accidents domèstics poden ser: talls als dits, caigudes infantils, cremades, un refredat fort… Totes les cases haurien de tenir el seu propi dispensari mèdic, una versió reduïda de material sanitari professional per poder fer front a aquests petits accidents.

«Una farmaciola pot ser qualsevol armari, caixa o maleta que pugui contenir els medicaments i el material sanitari necessari per poder atendre i alleujar petites molèsties, símptomes lleus o trastorns menors, en les condicions necessàries», expliquen les farmacèutiques Carme Capdevila, Maria Estrada i Mireia Massot a la web del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) a l'article esmentat.

La farmaciola casolana ha d'estar protegida de la llum i en un ambient airejat i sense excessiva humitat. Recordeu que sempre ha d'estar ben tancada i fora de l'abast dels nens.

La farmaciola ha de tenir tres tipus de productes: medicaments, material sanitari i telèfons durgència.

Els medicaments que hauríem de tenir a la farmaciola són per desinfectar les ferides (alcohol, aigua oxigenada, iode…), analgèsics, antitèrmics, laxants, antidiarreics, antitusígens, mucolítics, expectorants i antiàcids. En resum, fàrmacs que serveixen per alleujar un dolor puntual, problemes intestinals i estomacals, refredats i ferides.

El material sanitari és cotó, compreses de gases estèrils, venes elàstiques, esparadrap, tiretes cicatritzants, tisores de punta rodona, pinces, termòmetre i apòsits desinfectants. Són productes que bàsicament s'utilitzen quan hi ha ferides o torçades. Materials que cal emprar un cop s'ha netejat i desinfectat la lesió i sempre amb les mans netes.

Finalment, és important tenir a mà telèfons d'emergència com el corresponent a cada comunitat autònoma, així com els referits a centres d'informació toxicològica (en cas d'ingerir productes tòxics i agressius com lleixiu, per exemple).

És essencial que tots aquests productes estiguin en bones condicions i no estiguin caducats. Els medicaments s'han de guardar dins de l'envàs original juntament amb el prospecte per a consultes futures. També caldria revisar les dates de caducitat de la farmaciola un parell de vegades l'any com a mínim i portar a la farmàcia els productes caducats.