Protocol PAS com actuar?

Procol PAS Protegeix Avisa Socorre

Protocol PAS, com actuar?

 

El protocol PAS és una eina de vital importància a l'hora de tenir clars els passos que hem de seguir a l'hora de voler oferir una ajuda útil a una víctima.

Què vol dir? PAS és protegir- avisar- socórrer. Si presencies un accident d'un altre conductor, sempre s'ha de donar auxili a aquest. Però prèviament a posar-ho en pràctica, cal tenir clar l'ordre correcte de les actuacions que hem de dur a terme.

També és important que la persona que hagi de socórrer la víctima estigui en una zona segura i, no sigui ella també la que s'exposa a cap perill.

Cal destacar també que moltes vegades la gravetat d'alguns accidents de trànsit deixa poc marge de maniobra per salvar les vides de les víctimes, tot i que malgrat no poder aplicar cap dels passos que esmentarem a continuació, sempre s'ha d'avisar als serveis d'emergència.

Protocol PAS, passos a seguir

Primer pas, protegir

Abans de res, el primer que hem de fer és mantenir la situació de calma en tot moment. Un cop tinguem això present, hem de prosseguir estacionar el nostre vehicle en una zona on no molesti ia una distància prudencial de l'accidentat. És important no entorpir la circulació ni tampoc tapar el pas als vehicles d'emergència que acudeixin a socórrer la víctima.

Si es troba en una zona amb poca visibilitat o quan ja ha caigut la nit, ha de deixar posats els 4 intermitents per ser visible per a la resta de vehicles que passin.

En el moment en què es procedeix a baixar del vehicle ha de portar l'armilla reflectora i fins i tot posar els triangles d'emergència. Això és recomanable utilitzar-los en aquelles carreteres de doble sentit (s'ha de col·locar un davant i un altre darrere del sinistre) i, en el cas de carreteres d'un sentit, se'n col·loca un darrere del vehicle.

La zona ha d'estar ben protegida, ja que en cas contrari la persona que intenta socórrer la víctima podria acabar accidentada també.

Segon pas, avisar

Sempre és recomanable sortir de casa amb un dispositiu mòbil, independentment del trajecte que es faci. Això us permetria poder avisar davant de ser testimoni d'un accident.

Prèviament a procedir a trucar al número de telèfon gratuït 112, és essencial que es faci una composició de la situació i el lloc on et trobes. Un cop atenguin la trucada al servei d'emergència, s'ha d'identificar i informar del que ha passat. Detallar el lloc on et trobes facilitarà molt la feina als serveis que atenguin la víctima.

Has de romandre al telèfon fins que siguin els mateixos serveis els que t'indiquin que pots penjar, per si haguessis d'aportar més informació. Si en algun moment es tallés la connexió telefònica, et tornarien a trucar des del 112.

Tercer pas, socórrer

Mentre arriben els serveis d'emergència, cal continuar mantenint la calma en tot moment. Si l'accidentat es troba conscient, cal intentar transmetre-li la màxima tranquil·litat possible.

Per norma general, no és aconsellable moure els ferits i, en el cas que es trobin sagnant, seria recomanable netejar les ferides amb draps nets si no es disposa d'una farmaciola de primers auxilis.

En qualsevol cas, el més recomanable és que siguis caut i si no disposes de coneixements mèdics o de primers auxilis esperis que arribin els serveis d'emergència. Tingues en compte que davant de qualsevol dubte sempre pots tornar a trucar al telèfon 112 perquè siguin ells els que t'aconsellin que has de fer.

Auxiliar una persona accidentada és una obligació

El brindar auxili i la petició d'auxili per a les persones necessitades és una obligació moral. I no només això, és un deure de solidaritat que tots els ciutadans tenim envers els altres. El seu incompliment és castigat pel Codi Penal com a delicte, concretament parlem de delicte d'omissió del deure d'auxili.

Aquest delicte queda reflectit a l'article 195 i al·lega que aquell que no socorri una persona que estigui desemparada i en perill, quan pogués haver-ho fet sense risc propi ni de tercers, serà castigat amb pena de multa de tres a dotze mesos.

En Neosalus volem ajudar-te a conèixer tot allò necessari perquè sàpigues brindar una ajuda útil en cas d'emergència.