Legislació sobre desfibril·ladors DESA a Espanya

Normativa de cardioprotecció estatal i normatives per comunitats autònomes

Normativa sobre espais cardioprotegits a Espanya

Normativa sobre espais cardioprotegits a Espanya

 

A Espanya hi ha una normativa estatal sobre desfibril·ladors DESA & DEA, regulada mitjançant el Reial Decret 365/2009; posteriorment les comunitats autònomes han legislat la seva pròpia normativa sobre desfibril·ladors externs amb alguna diferència.

El Reial decret 365/2009 té per objecte regular les condicions i els requisits mínims per a la utilització i el manteniment dels desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a tot el territori espanyol.

La regulació que estableix aquest Reial decret admet els desfibril·ladors semiautomàtics externs DESA i els desfibril·ladors automàtics externs DEA com a equipament apte per a la cardioprotecció d'espais.

Legislació sobre desfibril·ladors DESA DEA a Espanya

El 2009 el Govern espanyol va marcar les bases de la normativa per a la regulació d'aquests equips DESA DEA al Reial Decret 365/2009, de 20 de març. S'hi estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització d'aquests equips desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari.

Tot i la importància que tenen aquests dispositius de cardioprotecció portàtils, la legislació espanyola no va contemplar un sistema homogeni a nivell nacional que obligués a la instal·lació i el manteniment d'aquests desfibril·ladors DESA DEA en àrees amb una alta afluència de persones, sinó que va deixar en mans de les comunitats autònomes la gestió i regularització d'instal·lació i ús de desfibril·ladors DESA.

 

Normatives sobre desfibril·ladors DESA per comunitats

D'altra banda, la normativa de cada comunitat autònoma sobre la instal·lació de desfibril·ladors DESA ha afavorit la conscienciació de la ciutadania sobre la importància dels desfibril·ladors DEA i la formació en suport vital bàsic, cosa que ha impulsat la creació de espais cardioprotegits fora de l'obligatorietat per normativa.

A Espanya les 17 comunitats autònomes amb Ceuta i Melilla tenen la seva pròpia normativa sobre desfibril·ladors, aquestes són les normatives que hem de complir a l'hora d'instal·lar desfibril·ladors DESA DEA a les diferents comunitats del territori espanyol.

Consulta aquí la normativa sobre desfibril·ladors de la teva comunitat autònoma, en què existeixen obligacions, pautes per a la seva instal·lació i manteniment amb la qual cosa garantir l'òptim estat de conservació dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA) o semiautomàtics (DESA).

A causa de l'ús ocasional dels desfibril·ladors dels espais cardioprotegits, tradicionalment el manteniment d'aquests equips electromèdics DESA DEA es realitza mitjançant tècnics que es desplacen fins a l'espai cardioprotegit on realitzen la revisió i supervisió d'estat del desfibril·lador i la resta de components, les empreses de manteniment de desfibril·ladors DESA realitzem revisions presencials periòdiques, control de caducitats i una supervisió d'estat de forma presencial i online.

La llei estableix que el perfecte estat d'ús dels desfibril·ladors DESA és responsabilitat dels organismes públics o privats que instal·lin aquests equips DEA, seguint les instruccions de conservació i supervisió marcades pel fabricant del DESA.

 

És obligatòria la formació en suport vital bàsic?

La normativa sobre espais cardioprotegits indica que s'ha de proporcionar formació a personal no sanitari, però per a la ciutadania en general no hi ha cap obligació de formació en tècniques de primers auxilis, l'obligatorietat ve regulada per la normativa de cada comunitat autònoma, per regla general aquesta obligació de formació en tècniques de RCP només existeix per a espais que per normativa estan obligats a disposar de punts de rescat cardíacs amb desfibril·ladors DEA DESA.

 

Empreses, associacions i municipis compromesos contra la mort sobtada

 

Davant la creixent consciència sobre cardioprotegir espais vitals, a Neosalus realitzem tallers presencials a mida per a associacions, empreses i ajuntaments per a la formació de la ciutadania en tècniques de reanimació cardiopulmonar i suport vital bàsic amb pràctiques d'ús del desfibril·lador DESA, aquests tallers multitudinaris per a tota la família cada dia són més populars a causa de la conscienciació per part de la societat sobre la importància d'estar preparats davant de la mort sobtada.

 

Curs de suport vital bàsic amb pràctiques de les maniobres RCP

 

Neosalus som acadèmia de formació acreditada de primers auxilis a totes les comunitats autònomes per impartir formació en Suport Vital Bàsic i la utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics i automàtics. Formacions de primers auxilis 100% bonificades per Fundae, consulta'ns sense compromís.

 

Referent al manteniment Per què un DESA amb supervisió en línia?

 

Els treballs de manteniment dels espais cardioprotegits els podem dividir en revisions tècniques agendades sempre realitzades presencialment a les instal·lacions del client, i les incidències aleatòries per causes externes o fallades del desfibril·lador que són gairebé impossibles de detectar si no es disposa d'una supervisió online dels desfibril·ladors.

Aquestes incidències fora del manteniment que marca el fabricant són impossibles de detectar sense un sistema de supervisió en línia de l'equip DESA que notifiqui en temps real qualsevol incidència al servei tècnic per resoldre'l. 

 

Manteniment de desfibril·ladors amb Neocontrol DEA DESA

 

Neocontrol és un dispositiu desenvolupat per Neosalus per a la supervisió de desfibril·ladors DESA DEA de forma en línia i en temps real, és l'únic dispositiu de supervisió de desfibril·ladors amb connectivitat 3G/4G o 5G, i tot des de la nostra app Cardionlive amb què podem supervisar i gestionar en temps real els desfibril·ladors.

La supervisió de l'estat dels desfibril·ladors amb Neocontrol redueix costos econòmics i emissions de CO2 per desplaçaments de supervisió dels equips, alhora que garantim el perfecte estat del DESA els 365 dies de l'any.

Consulta si el teu parc de desfibril·ladors disposa de supervisió online inclosa al teu pla de cardioprotecció, recorda que és el propietari dels desfibril·ladors el responsable del perfecte estat de manteniment i ús.

Amb Neocontrol i la traçabilitat de possibles incidències i la seva resolució en temps real, els nostres clients sempre tenen la seguretat de complir amb la normativa.

 

Lloguer de desfibril·ladors per mesos o temporada

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador de lloguer amb manteniment, formació i supervisió del desfibril·lador DEA les 24 hores.

LLOGUER DE DESFIBRIL·LADOR

35 € / mes

SENSE NEOCONTROL

LLOGUER DEA CONNECTAT

45 € / mes

CARDIONLIVE + NEOCONTROL

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

CARDIORENTING

35 € / mes

DEA SENSE CONNEXIÓ

CARDIORENTING+

45 € / mes

DESFIBRIL·LADOR CONNECTAT