Les proves genètiques poden salvar-te la vida

Les proves genètiques poden salvar-te la vida

Les proves genètiques poden salvar-te la vida

 

Una malaltia genètica és un trastorn que es produeix perquè un gen té una forma diferent de com hauria de ser o hi ha alteracions en els cromosomes. Alguns trastorns genètics són hereditaris i es poden transmetre de generació en generació.

Aquí juguen un gran paper les proves genètiques. Però estem realment preparats per assumir els resultats que ens puguin mostrar les proves genètiques i viure coneixent-los? Actualment, gràcies a aquestes proves, és possible diagnosticar les malalties o malalties que podrem arribar a desenvolupar en el futur o saber quina serà la seva evolució. Els resultats de les proves genètiques ens desvetllaran les malalties que patim, però això no significa que necessàriament es manifestin.

En relació amb les malalties cardiovasculars, el percentatge més alt dels infarts ocorren en persones que no són objecte de mesures preventives perquè tenen un risc baix o moderat de patir-los. En aquest cas, si els resultats de les proves genètiques revelen que tenim una predisposició a les malalties cardiovasculars, el benefici més gran que ens aportarà la informació genètica personal ens serà útil per a anticipar-nos i prevenir la futura aparició de problemes de salut com aquests. No podem controlar el nostre ADN, però sí que podem saber a què som propensos i així ser capaços de cuidar-nos més, controlar el que mengem, si fem exercici, si dormim i descansem prou o si tenim molt estrès.

Realitzar proves de seqüenciació del genoma per esbrinar la informació sobre l'origen o la possibilitat de desenvolupar malalties específiques està especialment indicat quan hi ha evidències d'antecedents familiars de malalties hereditàries com ara problemes cardiovasculars, càncer o malalties neurodegeneratives. Detectar-les a temps, et pot salvar la vida.