Blog de desfibril·ladors i cardioprotecció

Publicacions d'interès per a espais cardioprotegits

La contaminació acústica i de l'aire poden desenvolupar malalties cardiovasculars

La contaminació acústica i de l'aire poden desenvolupar malalties cardiovasculars

 

hi ha diversos factors de risc que influeixen en les probabilitats que una persona pateixi una malaltia cardiovascular. Entre ells hi ha altres malalties com el colesterol o l'obesitat, a més del tabaquisme o l'estrès.

Moltes vegades no es tenen en compte els efectes que provoca l'estrès a la salut de les persones, en concret, sobre com afecta la salut cardiovascular. Però la veritat és que tant l'estrès com l'ansietat afecten el nostre cor. Podem patir estrès per molts motius, encara que un dels més habituals actualment i, sobretot a les ciutats, és el estrès generat pel soroll o la contaminació acústica. Aquests sorolls són derivats del trànsit de vehicles, obres i construccions, música i sorolls humans en general. El soroll és un estressor que altera el cos a nivell cel·lular i contribueix a desenvolupar altres factors de risc característics de les malalties cardiovasculars.

A tot això, se li suma també la contaminació de l'aire. Part d'aquesta contaminació és causada per les emissions que generen els mitjans de transport, però hi ha altres factors com els productes industrials o l'ús de productes químics. La contaminació de l'aire, sobretot a les grans ciutats, contribueix al desenvolupament de malalties respiratòries com l'asma i les malalties cardiovasculars.

Si patiu estrès, el risc que es produeixi una parada cardíaca és més elevada. Per això, des de Neosalus recomanem fer activitats per reduir l'estrès i tenir cura del cor, així com la pràctica d'activitat física regularment. I per a les persones que viuen a una gran ciutat, els parcs també són un bon lloc per respirar una mica d'aire pur i relaxar-se.