Blog de desfibril·ladors i cardioprotecció

Publicacions d'interès per a espais cardioprotegits

Desfibril·ladors DEA i punts de rescat cardíacs recomanats

Formes d'adquirir un desfibril·lador preu i característiques

 

Hi han diferents formes d'adquirir un desfibril·lador; comprar o llogar els equips. Ambdues opcions tenen els seus avantatges i desavantatges i dependrà de les necessitats de cada client la forma d'adquisició.

És important escollir empreses que estiguin autoritzades a la distribució d'aquest tipus d'equips externs i que compleixin les normatives establertes per cada comunitat autònoma.

Escollir una empresa adequada permetrà crear un entorn cardioprotegit a la seva organització de forma fàcil i duradora.

 

Adquirir un desfibril·lador a través de compra

 

La primera opció que es planteja és la de adquirir un desfibril·lador a través d'una compra. Aquesta opció no és una de les més comunes a les empreses o organitzacions, ja que aquests equips presenten un pagament únic i poden suposar una gran despesa econòmica.

El factor econòmic sol ser un dels desavantatges d'aquest tipus d'adquisició, per això moltes empreses finalment no acaben fent la instal·lació.

Aquesta elecció tampoc no ajuda a crear un espai cardioprotegit adaptat a cada client ia les seves necessitats, ja que la obsolescència dels equips és un element que fa que no es pugui fer ús de les darreres actualitzacions d'aquests equips.

Un altre factor a tenir en compte, és que el manteniment d'aquests equips no s'inclou als preus de compra d'aquests equips, per la qual cosa són les mateixes empreses que el compren les que han d'assumir aquest cost de manera permanent.

 

Adquirir un desfibril·lador a través de rènting

L'opció de rènting sol ser la forma dadquisició de desfibril·ladors més comú entre les empreses o organitzacions, ja que és lopció més fàcil i segura per a lusuari.

Això és degut a que els seus pagaments es poden fer còmodament de forma mensual i, també és l'empresa arrendadora la que es fa càrrec del seguiment de la instal·lació dels equips.

Això permet que els equips s'adaptin millor a les necessitats de cada empresa i sector adequant el procés de crear un espai cardioprotegit segur pels treballadors.

Les empreses de rènting de desfibril·ladors disposen dels models més actualitzats, ja que la seva constant renovació permet oferir les millors qualitats als clients. En el cas de dubtes, sempre tens un equip tècnic que facilita l'assessorament a aquells usuaris que ho requereixin així com formacions per al seu ús i maneig.

 

Rènting d'un equip amb manteniment

Dins de les opcions de rènting, trobem plans que inclouen també el manteniment dels equips. Aquesta sens dubte és la forma ideal d'adquirir un desfibril·lador per a qualsevol empresa o organització.

D'una banda, aquesta opció ofereix els beneficis d'un rènting, per pagar còmodament i adaptar la instal·lació a les necessitats de l'empresa, però s'hi afegeix servei de manteniment perquè els equips sempre estiguin funcionin correctament.

Com que són equips que s'utilitzen de forma puntual és molt important que sempre estiguin en perfecte estat per fer-ne ús. És important tenir en compte que el manteniment d'aquests equips és obligatori segons les legislacions autonòmiques, per la qual cosa tenir inclòs aquest servei a la teva tarifa de rènting és l'opció més encertada.

Un altre dels avantatges que ofereix aquesta forma d'adquisició d'un desfibril·lador és que permet una comunicació directa entre l'empresa i el fabricant facilitant així poder actuar de forma ràpida i eficaç amb un servei directe més immediat i durador en el temps.

 

El rènting que més s'adapta a la teva empresa

Abans d'adquirir el millor equip de cardioprotecció hem de trobar aquella empresa que ens garanteixi uns serveis i vulgui acompanyar-nos durant el camí de crear un espai cardioprotegit®.

Per això, des Neosalus apostem pels serveis de rènting per als nostres clients, ja que ens ajuda a crear plans i serveis de protecció global ajudant directament amb tots els recursos necessaris per salvar vides.