El manteniment intel·ligent de desfibril·ladors

El manteniment de baix cost i respectuós amb el medi ambient

Connectivitat per al manteniment intel·ligent de desfibril·ladors externs

El manteniment intel·ligent de desfibril·ladors

 

Neocontrol és un dispositiu desenvolupat per Neosalus per a la supervisió i control de desfibril·ladors externs DEA i DESA. Neocontrol detecta incidències del DEA DESA, avisa el propietari i sol·licita assistència tècnica a Neosalus per resoldre la incidència.

Aquest dispositiu de supervisió de desfibril·ladors en temps real està connectat a internet mitjançant una SIM 4G/5G, amb registre d'alta a la nostra App Cardionlive, en la qual el propietari del desfibril·lador pot supervisar l'estat de l'equip DEA DESA i disposa d'una traçabilitat de els manteniments preventius i correctius realitzats al desfibril·lador. 

 

El manteniment intel·ligent de desfibril·ladors i el medi ambient

 

El desfibril·lador connectat amb Neocontrol per al manteniment intel·ligent de desfibril·ladors DEA / DESA és més ecològic i respectuós amb el medi ambient que el manteniment de desfibril·ladors presencial programat tradicional. Realitzar el manteniment d'equips DEA connectats és més eficaç que el manteniment de desfibril·ladors sense connexió.

 

Manteniment de desfibril·ladors amb desfibril·ladors online

 

Els desfibril·ladors connectats amb Neocontrol redueixen el nombre de visites tècniques d'inspecció de l'aparell, i en conseqüència redueixen les emissions de CO2 per desplaçaments, aquest estalvi influeix directament en el preu de manteniment del desfibril·lador i contribueix a reforçar el compromís de l'empresa amb el medi ambient .

Destacar que el manteniment presencial de desfibril·ladors no assegura el perfecte estat dels equips desfibril·ladors els 365 dies de l'any com marca la normativa a cada comunitat autònoma, en el cas de necessitat i l'equip DEA no aquest operatiu la responsabilitat civil és del propietari dels equips si són desfibril·ladors de compra directa i de l'empresa de cardioprotecció si són desfibril·ladors en modalitat de rènting o lloguer.

Per llei a totes les comunitats autònomes d'Espanya es fa obligatori el manteniment dels desfibril·ladors externs instal·lats i en perfecte estat de funcionament tot l'any; existeixen a Espanya normatives sobre desfibril·ladors que obliguen també a la supervisió dels equips DESA i DESA per assegurar l'estat d'ús perfecte d'aquests equips.

Aquesta supervisió de desfibril·ladors per regla general es realitza de forma presencial mitjançant tècnics de diferents empreses de cardioprotecció a Espanya. Tota la supervisió d‟aquests equips desfibril·lador externs de forma presencial tenen un impacte mediambiental negatiu per al‟empresa per desplaçaments, compra de vehicles, personal, equipament, etcètera.

 

Manteniment desfibril·ladors i el medi ambient

 

 

El manteniment de desfibril·ladors sostenible

 

A més el manteniment de desfibril·ladors sostenible amb Neocontrol ens permet oferir als nostres clients un millor preu desfibril·lador amb tot inclòs. L'adquisició de vehicles i costos de personal de servei tècnic per a la supervisió presencial encareix les quotes mensuals de cardioprotecció de l'empresa o del particular.

Una altra característica de Neocontrol, és que redueix de manera significativa els costos de la instal·lació de desfibril·ladors en empreses o cases particulars, ja que el nostre Neocontrol disposa d'un maletí de transport que el protegeix davant d'impactes i cops amb una classificació IP67, cosa que substitueix a la vitrina de desfibril·ladors per a la protecció de l'equip DEA DESA.

Opcionalment el Neocontrol disposa que un pack de bateries amb una durada de 4 anys per a llocs sense connexió elèctrica. El Neocontrol per a desfibril·ladors en exteriors té disponible un extra per al control del clima del desfibril·lador en espais a la intempèrie en exteriors o en ubicacions amb condicions climàtiques adverses i temperatures sota 0.

 

Neocontrol redueix els costos de cardioprotecció de l'empresa

 

Control i supervisió de desfibril·ladors DEA DESA amb el nostre Neocontrol des de 45€ al mes amb el desfibril·lador Samaritan PAD 350P inclòs, informa't sobre la nostra oferta de lloguer de desfibril·ladors amb Neocontrol amb contractes mensuals o per temporada. També està disponible Neocontrol amb desfibril·lador amb el nostre CardioRenting Neosalus.

 

 

Manteniment de desfibril·ladors econòmic i respectuós amb el medi ambient

 

Neocontrol compatible amb desfibril·ladors externs DEA i DESA


Neocontrol és compatible amb desfibril·ladors Philips Heartstart HS-1 per a la supervisió i control, consulta si els teus equips desfibril·lador són compatibles amb el nostre control, t'informem sense cap compromís.