Desfibril·ladors per a empreses

Cardioprotecció d'empreses a Espanya

Desfibril·ladors a oficines i coworking

Desfibril·ladors per a empreses, el que necessites saber

 

Els desfibril·ladors per a empreses són importants independentment de l'activitat econòmica de l'empresa, és convenient poder garantir a tots els treballadors les mesures necessàries per obtenir un espai de treball cardiosegur.

Aquesta garantia es recull a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a l'article 14, en el qual s'estableix que els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de salut a la feina.

Tenint en compte que passem unes 8 hores al centre de treball i que la majoria de les parades cardiorespiratòries es produeixen fora de l'àmbit hospitalari, instal·lar desfibril·ladors a les empreses es fa indispensable per lluitar contra la mort sobtada en l'àmbit laboral.

Tot i això, quant a la instal·lació de desfibril·ladors no existeix una llei que estableixi una obligatorietat d'instal·lar desfibril·ladors en espais de treball com oficines, naus, centres de producció, logística, etcètera, no obstant cada vegada més empreses instal·len desfibril·ladors de forma voluntària a les seves instal·lacions.

La instal·lació d'aquests equips DEA DESA augmenta la reputació de l'empresa ja que és un aspecte cada cop més valorat per la societat.

 

Prevenció de regs laborals i cardioprotecció d'empreses

 

La cardioprotecció d'empreses no només ofereix un entorn laboral més segur, sinó que també fa visibles els valors de l'empresa, i destaca la importància d'una empresa compromesa amb la responsabilitat social i la cardioprotecció d'empleats, clients i visitants.

 

Marc legal sobre desfibril·ladors en empreses

Les malalties cardiovasculars constitueixen un dels problemes de salut més importants a Espanya. Qualsevol persona sense una patologia prèvia pot patir un esdeveniment de parada cardiorespiratòria sobtada a la feina, recordar que una parada cardíaca pot succeir a qualsevol en qualsevol moment, ja sigui per causes de patologies, accidents, caigudes, cops de calor, ennuegaments, electrocució, etcètera.

Davant d'una parada cardiopulmonar sobtada la desfibril·lació primerenca és fonamental per a la supervivència de la víctima, estar equipats amb desfibril·ladors DEA DESA i disposar d'una formació de suport vital bàsic pot suposar la diferència entre la vida i la mort.

És per això que dins de les estratègies de cardioprotecció isquèmica es planteja la necessitat d'un marc legal que determini la implantació i el desenvolupament de programes d'instal·lació d'aquests equips en empreses petites, mitjanes i grans.

A causa de les competències sobre la legislació en matèria de cardioprotecció estan atribuïdes a cada comunitat autònoma, cadascuna ha administrat mitjançant decret la regulació i l'ús dels desfibril·ladors externs per part de personal no sanitari.

 

Desfibril·ladors per a empreses

 

Així doncs, hi ha l'obligació d'instal·lar desfibril·ladors DESA DEA en espais concorreguts com a centres comercials, supermercats, aeroports, grans empreses, etcètera, tot això en un marc normatiu a cada CCAA per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics DEA i semiautomàtics DESA.

Requisits de la normativa sobre desfibril·ladors

Tots els equips de cardioprotecció que siguin instal·lats hauran de complir amb la normativa de la comunitat autònoma a què pertanyi, a la norma es determina la regulació i els requisits que s'han de complir. La normativa sobre desfibril·ladors externs de cada comunitat autònoma serà la que determini el control i la inspecció dels desfibril·ladors.

Instal·lació de desfibril·ladors DESA DEA

En aquest marc trobem que hi ha comunitats autònomes que obliguen a la instal·lació de desfibril·ladors DESA DEA en llocs públics i privats, altres comunitats, en canvi, només fan la recomanació d'instal·lar desfibril·ladors.

Els espais on s'obliga instal·lar aquests equips de cardioprotecció dependran del marc normatiu de cada comunitat on s'estableix: els metres quadrats de l'espai, l'afluència i el trànsit de persones, entre altres paràmetres.

Personal autoritzat per a l'ús de desfibril·ladors

Les persones autoritzades per a l'ús dels desfibril·ladors DEA i DESA són establerts per cada comunitat autònoma, cadascuna d'aquestes estableix qui seran les persones que amb coneixements o sense poden fer ús de l'aparell DEA DESA.

Garanties del manteniment de desfibril·ladors

Quant a les garanties de manteniment dels desfibril·ladors DEA DESA, d'una banda, hem de cada CCAA instaurar els seus propis mecanismes d'inspecció i control d'aquests equips per garantir així que compleixen la normativa sobre desfibril·ladors.

D'altra banda, serà cada empresa qui faci la instal·lació (ja sigui públic o privat) el responsable de garantir-ne el manteniment i la conservació en base a les instruccions establertes per cada fabricant. Hi ha l'obligació de mantenir els desfibril·ladors amb revisions tècniques periòdiques.

Registre de desfibril·ladors i notificació d'ús

El règim de registre i notificació de la instal·lació de desfibril·ladors requerirà complir amb els aspectes següents:

  • Registre de la instal·lació del desfibril·lador.
  • Senyalització visible de la instal·lació DEA i les normes d'ús.
  • Disposa de dispositiu de trucada automàtica al 112.
  • Notificació posterior al succés a les autoritats sanitàries corresponents.

 

Desfibril·ladors per a empreses de logística

 

 

Curs de suport vital bàsic i desfibril·ladors per a empreses

L'àmbit de la cardioprotecció és un tema important davant de la mort sobtada a la feina, per a l'empresa instal·lar un desfibril·lador i formar tot l'equip humà de l'empresa a suport vital bàsic i ús del DESA no suposa cap esforç econòmic, a Neosalus disposem de desfibril·ladors DESA DEA amb tot inclòs, mitjançant un rènting de desfibril·ladors per a cardioprotecció permanent o un lloguer de desfibril·ladors amb tot inclòs per a cardioprotecció temporal.

  • Normativa sobre desfibril·ladors a l'empresa.
  • Equipament i instal·lació dels desfibril·ladors a l'empresa.
  • Manteniment de desfibril·ladors i recanvis inclosos.
  • Formació pels teus empleats i reciclatge cada 2 anys.
  • Avantatges per a l'empresa d'adquirir un desfibril·lador de rènting o lloguer.
  • Certificat despai cardioprotegit, cardio seguretat laboral.

 

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

LLOGUER DE DESFIBRIL·LADOR

35 € / mes +IVA

SENSE NEOCONTROL

LLOGUER DEA CONNECTAT

45 € / mes +IVA

CARDIONLIVE + NEOCONTROL