Desfibril·ladors per a escoles amb tot inclòs

La cardioprotecció d'estudiants, professorat i personal administratiu

Punts de rescat cardíacs a col·legis i centres educatius

Desfibril·ladors per a col·legis i centres educatius

 

Desfibril·ladors per a col·legis amb tot inclòs, pla de cardioprotecció per a col·legis, instituts i universitats amb equips DESA i formació en suport vital bàsic i ús del DEA a tot el personal del centre educatiu.

La parada cardíaca és una de les principals causes de mort a Europa. Segons el Consell Europeu de Ressuscitació, cada any es registren aproximadament 700.000 parades cardíaques a Europa, i encara que la prevalença és menor en joves, la xifra no és insignificant.

Els desfibril·ladors en col·legis públics i privats són fonamentals per fer front de forma eficaç a la mort sobtada per parada cardiorespiratòria. Davant d'una parada cardíaca, cada minut que passa es redueixen un 10% les possibilitats de supervivència, i els 5 minuts són el temps límit de seguretat.

Raons importants per les quals disposar d'un desfibril·lador i una formació de RCP a col·legis:

  1. Instal·lar un desfibril·lador en un col·legi on cada dia assisteixen multitud d'estudiants, professorat i personal administratiu, garanteix una resposta efectiva davant d'una parada cardiorespiratòria en horari escolar.
  2. Un desfibril·lador DEA DESA és una baula imprescindible de la cadena de supervivència, un DESA és l'únic equip electromèdic capaç de revertir una aturada cardíaca sobtada.
  3. La formació en suport vital bàsic a tot el professorat i els alumnes reforça la cardioprotecció del col·legi amb una reanimació efectiva i de forma immediata.
  4. En zones rurals amb temps de resposta dassistència mèdica superiors als 5 minuts es fan indispensables per a protecció de la vida. Recordeu que a la majoria de l'àmbit rural els temps d'arribada d'una ambulància poden superar els 12 minuts, ja sigui per infrastructura, distàncies o carreteres no sempre en les millors condicions.

Disposar d'un desfibril·lador DESA en un centre escolar, col·legi, institut, universitat, centres de formació o una acadèmia davant d'un succés de mort sobtada pot marcar la diferència entre la vida i la mort.

Encara que sembli que els nens i joves estiguin exempts de patir una aturada cardíaca sobtada (PCS), a les escoles per la seva activitat podem trobar situacions que derivin en una parada cardiopulmonar per diverses raons:

 

  1. Activitat física intensa: Durant l'esport o l'educació física, un esforç extrem o un trauma físic poden desencadenar una parada cardíaca en nens amb condicions cardíaques no diagnosticades prèviament.
  2. Accidents, caigudes, cops o traumes: Caigudes des de diferent nivell, cops forts al pit o accidents poden portar a esdeveniments cardíacs inesperats.
  3. Patologies mèdiques preexistents: Alguns estudiants poden tenir afeccions cardíaques no diagnosticades que poden causar una parada cardíaca en situacions d?estrès o esforç.
  4. Reaccions al·lèrgiques greus: Una reacció anafilàctica greu pot portar a una parada cardíaca si no es tracta immediatament.

Disposar d'un desfibril·lador en perfectes condicions de funcionament en un col·legi és de compliment obligat per normativa autonòmica, existint sancions per l'incompliment del manteniment del desfibril·lador, consulta aquí la normativa sobre desfibril·ladors externs DEA DESA de la teva comunitat autònoma.

La instal·lació de desfibril·ladors en col·legis i centres escolars s'ha d'instal·lar en un lloc visible i accessible juntament amb la senyalització adequada de la ruta més ràpida fins al punt de rescat cardíac de l'escola.

Davant d'una aturada cardíaca sobtada hem de tenir molt present no superar els 5 minuts de temps màxim de seguretat, per la qual cosa el desfibril·lador no podrà estar a més de 2 minuts de distància des de qualsevol punt del recinte del col·legi cardioprotegit.

 

Col·legis cardioprotegits amb desfibril·ladors d'ús pediàtric i adults

 

Amb la instal·lació de desfibril·ladors DESA a tots els espais habitats es podrien arribar a salvar més de 40.000 vides a l'any, a causa de la facilitat d'ús d'aquests dispositius electromèdics qualsevol persona amb formació i sense en primers auxilis pot utilitzar-los i salvar una vides.

Un col·legi cardioprotegit amb desfibril·ladors DESA DEA ofereix una càrdio seguretat extra davant d'un episodi de parada cardiopulmonar, una primera assistència per mantenir les constants vitals fins a l'arribada de l'ambulància medicalitzada.

 

Desfibril·lador per a col·legi d'ús pediàtric i adults

 

A moltes poblacions els centres escolars estan a més de 5 minuts de distància d'un centre mèdic, per la qual cosa un desfibril·lador i estar format en suport vital bàsic són l'única ajuda que podem tenir en aquests moments crítics, per això estar preparats és tan important.

No hi ha una normativa de cardioprotecció conjunta i homogènia a nivell nacional que obligui tots els col·legis a equipar les seves aules i instal·lacions amb desfibril·ladors, sinó que correspon a les comunitats autònomes legislar sobre els desfibril·ladors DESA en col·legis i centres educatius.

Avui en dia existeixen normatives sobre desfibril·ladors DEA DESA per comunitats autònomes, les quals obliguen instal·lar desfibril·ladors a escoles amb l'objectiu de socórrer els nens, estudiants i professors que puguin patir una parada cardíaca, donant una resposta amb la màxima immediatesa dins dels primers cinc minuts.

 

Característiques dels desfibril·ladors DESA per a escoles

 

Els desfibril·ladors han avançat al mateix ritme que les tecnologies i cada vegada tenen més avantatges. El mateix aparell és qui s'encarrega d'analitzar el ritme cardíac de la víctima i indica si cal o no aplicar una descàrrega elèctrica.

La principal característica d'un desfibril·lador DESA per a col·legis i centres educatius és que ha de ser un desfibril·lador apte per a ús pediàtric i per a adults, un mateix equip DEA amb què poder cobrir tot el rang d'edats del col·legi.

Els avenços en cardioprotecció fan que qualsevol persona sàpiga utilitzar un desfibril·lador sense haver realitzat cap curs o sense tenir-ne nocions, encara que sempre recomanem una formació prèvia amb què reduir els temps de reacció i el nerviosisme de la situació. Per utilitzar un desfibril·lador només cal obrir la tapa i seguir les instruccions que vénen al mateix desfibril·lador.

Els desfibril·ladors DESA amb la trucada automàtica al telèfon d'emergències 112, ofereixen al rescatista una ajuda telefònica extra per part dels serveis d'emergències mèdiques que atenen la trucada, això activa el protocol per parada cardiorespiratòria enviant una ambulàcia de suport vital avançat fins al lloc dels fets.

 

En Neosalus som experts en cardioprotecció de col·legis i centres escolars, implementem plans de cardioprotecció a col·legis amb els quals proporcionar una atenció ràpida i eficaç davant d'una parada cardiopulmonar a l'escola. Consulta les nostres ofertes en desfibril·ladors amb tot inclòs per a col·legis i centres educatius.

Lloguer de desfibril·ladors per mesos o temporada

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador de lloguer amb manteniment, formació i supervisió del desfibril·lador DEA les 24 hores.

LLOGUER DE DESFIBRIL·LADOR

35 € / mes

SENSE NEOCONTROL

LLOGUER DEA CONNECTAT

45 € / mes

CARDIONLIVE + NEOCONTROL

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

CARDIORENTING

35 € / mes

DEA SENSE CONNEXIÓ

CARDIORENTING+

45 € / mes

DESFIBRIL·LADOR CONNECTAT