Desfibril·lador nàutic per a vaixells i vaixells

Cardioprotecció d'embarcacions amb desfibril·ladors Neocontrol

Desfibril·lador per a pesquers

Desfibril·lador per a vaixells amb suport vital bàsic

 

Un desfibril·lador a bord d'un vaixell o vaixell i la formació de tota la tripulació en suport vital bàsic i ús del DEA, són una garantia de protecció cardíaca davant de la mort sobtada al mar.

Davant de situacions d'emergències mèdiques a la mar, la capacitat de reacció i els mitjans disponibles són de vital importància. Una tripulació formada en primers auxilis amb rols d'actuació sanitària davant d'emergències mèdiques al vaixell augmenta les possibilitats de supervivència de la víctima.

La mar és un mitjà advers per a qualsevol persona; que per distàncies i temps de recorreguts, davant d'una aturada cardíaca l'ajuda mèdica especialitzada trigarà a arribar. Durant una parada cardíaca al mar cada minut compta, des que s'inicia la parada cardiorespiratòria cada minut que transcorre es redueixen un 10% les possibilitats de supervivència de la víctima, sent els 5 minuts el temps límit de seguretat per no patir seqüeles neurològiques o morir.

Una aturada cardíaca sobtada en un vaixell és un fet que pot succeir a qualsevol i en qualsevol moment per moltes raons, ja sigui una patologia cardíaca oculta, cop de calor, climatologia adversa, caigudes, esforços físics, un cop fort al pit, un ennuegament o un ofegament humit.

 

La importància de la RCP i els desfibril·ladors DEA en embarcacions

 

Davant d'una parada cardíaca a alta mar l'essencial és mantenir la cadena de supervivència per salvar la vida de la víctima. Un cop iniciem el protocol de suport vital bàsic per part de la tribulació, el primer que farem és sol·licitar ajuda a Salvament Marítim o al Centre Ràdio Mèdic Espanyol.

 

Desfibril·ladors estancs per a vaixells i velers

 

Salvament Marítim depèn de l'Institut Social de la Marina i disposa dels mitjans per donar suport telefònic mèdic mentre es realitza la RCP a la víctima a alta mar, i iniciar la sol·licitud de rescat mèdic a embarcacions de Salvament Marítim properes o l'enviament de l'helicòpter medicalitzat fins a les coordenades on hi ha el vaixell.

Per contactar des de l'embarcació amb l'assistència sanitària a terra, ens podem comunicar amb el Centre Ràdio Mèdic Espanyol per diferents mitjans:

  1. Via l'emissora VHF del vaixell, seleccionant el canal 16
  2. Salvament Marítim, telèfon:  +34 900 202 202
  3. Centre Ràdio Mèdic Espanyol:  +34 913 103 475

Disposar d'un desfibril·lador per a vaixells pesquers, vaixells mercants, creuers, ferris, velers i llanxes particulars és determinant per a la supervivència d'una persona que ha patit una aturada cardíaca al mar, els desfibril·ladors DEA DESA són els únics equips electromèdics capaços de revertir una parada cardíaca sobtada i re-sincronitzar el ritme cardíac.

La formació en suport vital bàsic específica per a navegants i treballadors del mar es fa indispensable davant d'una parada cardiorespiratòria sobtada a la mar allunyats de qualsevol centre mèdic, fins i tot a dies de navegació de l'assistència mèdica a terra més propera.

Al mar ja sigui en travesses costaneres, en oceans o en alta mar, cal estar sempre preparats davant de qualsevol emergència mèdica i implementar tots els sistemes de seguretat i protecció possibles, sent la protecció cardíaca de mariners i passatgers una d'elles.

 

Desfibril·ladors per a vaixells i basses salvavides

 

 

Sabries enfrontar-te a una situació de parada cardiopulmonar al mig del mar?

 

Al mig del mar Mediterrani, Cantàbric o de l'Oceà Atlàntic, amb un onatge fort, sense un coneixement previ en reanimació cardiopulmonar i sense un desfibril·lador extern, les possibilitats de supervivència de la víctima són escasses.

La promptitud a actuar i l'eficàcia d'una RCP de qualitat depèn en gran mesura dels coneixements de primers auxilis que disposi el capità o patró del vaixell i la tripulació.

Davant d'un episodi de mort sobtada al mar tota la preparació i l'equipament és poca, per aquesta raó des de Neosalus volem conscienciar tots els amants i treballadors del mar de les conseqüències i situacions d'emergència mèdica que ens podem trobar mentre naveguem allunyats de qualsevol centre mèdic o hospital.

 

Desfibril·ladors recomanats per a vaixells

 

La mar és un mitjà corrosiu per a qualsevol equip electrònic, sent els vaixells espais amb molta humitat i salinitat a l'ambient, de manera que un desfibril·lador DESA DEA sense un maletí estanc de protecció i transport no resistirà la corrosió del maquinari, fungibles i les bateries .

Els desfibril·ladors són equips electromèdics sensibles a la corrosió en ambients marins i hem de preservar-los en perfectes condicions d'ús, per això el nostre Neocontrol amb un maletí estanc i classificació IP67 és ideal per a la cardioprotecció nàutica.

Neocontrol és un dispositiu desenvolupat per Neosalus Solutions per a la protecció, supervisió i manteniment de desfibril·ladors externs. Neocontrol també disposa d'una connexió 4G / 5G per a la transmissió de dades de l'estat del desfibril·lador en temps real, anomenada automàtica amb només obrir del maletí al telèfon del Centre Radio Médico Español +34 91 310 34 75 .

Neocontrol detecta incidències i anomalies del desfibril·lador comunicant-les en temps real al servei tècnic de Neosalus i al client propietari de l'equip.

 

Desfibril·ladors DEA DESA per a nàutica

 

Neocontrol és ideal per a desfibril·ladors en basses salvavides col·lectives, basses per a salvament juntament amb una farmaciola i l'equipament de seguretat nàutic requerit. Neocontrol protegeix el desfibril·lador de la corrosió en ambients marins.

Amb la nostra app Cardionlive els nostres clients disposen d'una supervisió real de tots els desfibril·ladors de la seva flota de vaixells. La traçabilitat del manteniment i la seguretat que tots els desfibril·ladors estan en perfectes condicions d'ús a alta mar.

Descarrega aquí la guia de consells pràctics de seguretat en activitats nàutiques de Salvament Marítim.

 

Rènting de desfibril·ladors cardioprotecció permanent

Disposem de plans integrals de cardioprotecció amb equips desfibril·lador, manteniment, formació i monitorització DEA 365. Ofertes de rènting per a cardioprotecció permanent.

CARDIORENTING

35 € / mes

DEA SENSE CONNEXIÓ

CARDIORENTING+

45 € / mes

DESFIBRIL·LADOR CONNECTAT