Com fer el manteniment de desfibril·ladors

Com realitzar el manteniment de desfibril·ladors DEA

Com realitzar el manteniment de desfibril·ladors DEA & DESA

 

Realitzar un manteniment continu de l'estat dels desfibril·ladors permetrà el seu òptim resultat en el moment que sigui utilitzat. És important tenir en compte que aquest tipus de maquinària no es fa servir de forma regular, per la qual cosa és recomanable tenir-ho sempre en perfectes condicions quan es requereixi del seu ús.

Les situacions que es donin seran d'una màxima emergència, per això la importància que té el seu estat a punt. Podem trobar diferents plans de manteniment que s'adeqüin a les diferents necessitats que pugui tenir la vostra empresa. Depenent del nombre d'equips contractats i del nom de persones que es trobin sota l'espai cardioprotegit es podrà remenar la contractació d'uns plans o d'altres.

És important destacar, la obligatorietat de tenir el servei de manteniment contractat; segons les legislacions autonòmiques i l'àmbit estatal és el propietari de l'equip el que està obligat a mantenir-lo en bon estat per al seu ús òptim.

 

Quins tipus de manteniment de desfibril·ladors hi ha?

 

El manteniment és un factor decisiu per al funcionament correcte de qualsevol equip de cardioprotecció. És una cosa que no s'ha de descuidar, ja que a llarg termini ens pot estalviar temps i diners, gràcies a aquest es poden evitar problemes més grans que es donin pel descuit de la seva optimització.

Hi ha diferents tipus de manteniment: el preventiu i el correctiu, vegem les diferències.

 

Manteniment de desfibril·ladors preventiu

 

Aquest tipus de manteniment és el que s'enfoca a garantir el bon estat de l'equip a partir d'un pla de treball continuat i evitar així que es produeixin avaries. Aquest manteniment és el més eficient per garantir el bon estat dels equips a llarg termini i al cost més baix.

El seu principal objectiu és evitar que es desencadenen avaries importants que suposin un cost més elevat per a lempresa i generar que la màquina es quedi fora dús durant un temps no planificat.

Què inclou aquest tipus de manteniment?

  • Comprovar les ubicacions dels equips
  • Verificar l'estat dels elèctrodes
  • Comprovar que l'estat de la bateria sigui el correcte
  • Obrir els equips i fer-los funcionar amb un simulador
  • Actualització de la seva programació en cas que fos necessari

 

Manteniment correctiu de desfibril·ladors 

 

Els manteniments correctius són aquells que comporten a resoldre una fallada o avaria determinada que s'hagi produït a l'equip. Resoldre la sentència i reparar la maquinària seria la condició operativa principal. Quan els controls rutinaris no s'han realitzat correctament, és possible que comencin a aparèixer aquest tipus de problemes mecànics.

normalment el cost del manteniment correctiu és superior al preventiu, per això es recomana contractar plans de manteniment rutinaris que garanteixin l'estat òptim dels nostres equips.

 

Què han d'incloure els plans de manteniment de desfibril·ladors?

 

Existeixen diferents plans de manteniment, d'ells dependran les característiques dels equips. Per exemple: incloure la revisió de la connectivitat dels equips que es puguin monitoritzar en temps real serà molt important, en canvi, altres equips que no estiguin connectats requeriran un altre tipus de servei inclòs al pla.

Un pla de manteniment efectiu i rendible hauria de contemplar els següents serveis a la seva tarifa:

 

Gestió d'incidències i manteniment

 

En aquest pla de manteniment de desfibril·ladors s'hauria d'incloure una assistència telefònica 24 hores que garanteixi una ràpida atenció amb el servei de manteniment en qualsevol moment del dia que calgui.

Un altre element clau, és que el pla de manteniment ofereixi equips de substitució en cas que l'avaria requereixi un període de temps en què no es pugui utilitzar el desfibril·lador, gràcies a això es podrà oferir un espai cardioprotegit en tot moment.

 

Avisos i notificacions

 

Realitzar un seguiment continuat de l'equip mitjançant aplicacions permet gestionar els equips de manera remota així com garantir una traçabilitat.

Que la quota també inclogui el manteniment sobre si es reben correctament les notificacions tant per via mail com per l'aplicació o via trucada, garanteix una connexió continuada entre l'equip i l'empresa.

En Neosalus, volem oferir-te els millors plans de manteniment per garantir el millor rendiment dels equips. Si encara no coneixes totes les tarifes que es poden adaptar a les teves necessitats, pots visitar la nostra web fent Clic here o trucar-nos al 900 52 56 78.