Com funciona un desfibril·lador DEA?

Com funciona un desfibril·lador DEA

Com funciona un desfibril·lador DEA?

 

Els desfibril·ladors externs automatitzats són uns aparells que administren una descàrrega elèctrica controlada a través d'uns elèctrodes. La finalitat és que l'arítmia cardíaca que provoca la parada cardiorespiratòria sigui revertida a un ritme normal.

El seu ús és molt senzill i segur, i pot ser utilitzat per personal no mèdic amb una formació mínima. En aquest article us volem explicar com funciona un desfibril·lador i com cal utilitzar-lo en cas d'emergència.

El primer pas és posar en marxa el desfibril·lador. Alguns ho faran automàticament en obrir la tapa, en altres cal prémer el botó «ON». Si en arribar amb el desfibril·lador a la víctima, algú està fent el Suport Vital Bàsic s'han de continuar les compressions mentre es col·loquen els elèctrodes sobre el pit.

Col·locarem els elèctrodes sobre el pit nu de la víctima, normalment tenen retolada la seva posició: Un, a la part dreta del tòrax sota la clavícula, al costat de l'estèrnum. L'altre, a la part esquerra, sota el pit, a la zona de les costelles. Un cop col·locats, el desfibril·lador analitzarà el ritme cardíac, durant aquest procés és molt important que ningú toqui la víctima.

Si el desfibril·lador ens diu que hem d'administrar una descàrrega, ens tornarem a assegurar que ningú toca la víctima, i polsarem el botó de descàrrega. Immediatament després, iniciarem el Suport Vital Bàsic. Si el desfibril·lador ens diu que NO hem d'administrar una descàrrega, iniciarem immediatament el Suport Vital Bàsic de nou. Cada 2 minuts, el desfibril·lador ens farà aturar el Suport Vital Bàsic per tornar a analitzar el ritme, i realitzar o no una descàrrega (segons indiqueu l'aparell).

És indispensable que continuem amb les tècniques de reanimació fins que: la víctima respiri amb normalitat, obriu els ulls o es mogui, un professional sanitari ens ho digui o estiguem esgotats.