Com afecta la contaminació al nostre cor

Les partícules i gasos contaminants amb més impacte en la nostra salut

Relació entre contaminació i malalties cardiovasculars

Com afecta la contaminació al nostre cor

 

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació de l'aire és el risc ambiental més gran per a la salut. De fet, està relacionada amb múltiples patologies respiratòries, malalties cardiovasculars i fins i tot càncer de pulmó.

Les partícules i gasos contaminants amb més impacte en la nostra salut són conseqüència de l'ús de combustibles fòssils, les emissions de compostos químics de les fàbriques i la crema d'escombraries. Alguns dels agents contaminants més presents a l'aire són les partícules en suspensió, el diòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, els clorofluorocarbonis i l'ozó.

Com afecta la contaminació de l'aire a la nostra salut cardiovascular?

La contaminació de l'aire és especialment nociva per a la nostra salut cardiovascular. Les partícules contaminants de l'aire poden passar ràpidament dels nostres pulmons al nostre flux sanguini, causant danys importants a les artèries.

En fer malbé la paret de les artèries, la seva capacitat vasodilatadora disminueix, augmentant l'acumulació de greix i afavorint la coagulació de la sang. Això incrementa el risc daccidents trombòtics i infarts.

La contaminació ambiental també afavoreix el desenvolupament de cardiopaties, insuficiència cardíaca, arítmies o parades cardiocirculatòries. A més, segons l'OMS, el 80% de les morts provocades per la contaminació de l'aire es deuen a ictus ia la malaltia coronària.

Els nens, els ancians i les persones que pateixen malalties respiratòries, problemes cardíacs, o que tenen més risc cardiovascular, són els que tenen més probabilitat de veure's afectats per la contaminació de l'aire.

Mesures de prevenció per reduir la contaminació de l'aire

Sabem que la contaminació és un problema palès a la majoria dels països. Per aquest motiu, és fonamental prendre les mesures necessàries per ajudar a protegir el medi ambient i la nostra salut. La solució passa per reduir el trànsit a les ciutats, promoure l'ús del transport públic i aplicar polítiques que ajudin a regular el control de la contaminació.

En el cas de la contaminació de l'aire interior, l'OMS recomana reemplaçar el combustible sòlid per altres de més nets i instal·lar sistemes o dispositius de ventilació més eficients. Totes aquestes mesures, dutes a terme en conjunt, poden reduir notablement els contaminants presents a l'aire i els efectes de l'escalfament global.

Recorda que si ets dins del grup de població de risc, has de seguir les recomanacions del teu metge i evitar els espais amb nivells de contaminació superiors als recomanats. L'OMS considera perjudicials els espais que superin entre els 25 i 30 micrograms de partícules nocives per metre cúbic.